Arhivist

Allikas: Vikipeedia

Arhivist on arhiivinduse spetsialist või eriteadlane.

Praktilist arhiivitööd tegev inimene või arhiivis vastaval ametikohal töötaja on arhivaar.