Anu Iho

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Anu Iho (21. jaanuar 19467. jaanuar 2019) oli eesti raamatukogundustegelane.

Anu Iho lõpetas 1977. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteaduskonna raamatukogunduse ja bibliograafia eriala. Ta suunati ENSV TA Teaduslikku Raamatukokku bibliograafiks.

Seejärel asus ta tööle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, kus töötas vanemlaborandi, vanemteaduri ja insenerina. Lühemat aega täitis ta ka ühiskondliku prorektori ülesandeid.

Alates 1989. aastast oli Anu Iho tihedalt seotud kogude ja komplekteerimisega. Nii sai temast 1989. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogu juhataja asetäitja komplekteerimise alal, vahepeal täitis ajutiselt ka raamatukogu infoosakonna ja bibliograafiaosakonna juhataja kohustusi. Teaduste Akadeemia raamatukogu järglasse, Tallinna Ülikooli Akadeemilisse Raamatukokku naasis Anu Iho 2004. aastal, kui asutuse juhatamise võttis Anne Valmaselt üle Andres Kollist. Anu Ihost sai raamatukogu peavarahoidja, kellena ta töötas kuni 2017. aastani.

Aastal 2013 anti talle Tallinna Ülikooli teenetemärk.

Anu Iho kuulus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse ning tegutses ühingu kogude ja koolituste toimkondades. Samuti kuulus ta TLÜ Akadeemilise Raamatukogu juhatusse ja nõukokku.