Amatöörastronoomia

Allikas: Vikipeedia
Amatöörastronoomid vaatlevad Perseiide

Amatöörastronoomia nimetuse alla võib liigitada kõik astronoomilised vaatlused ning tähistaeva uurimisega seotud tegevused, mida teevad mitteprofessionaalsed astronoomid. Levinuimateks vaatlusobjektideks on Kuu, Päike, Päikesesüsteemi planeedid, meteoorid, muutlikud ja kaksiktähed ning süvataeva objektid — täheparved, erinevat tüüpi udukogud ning galaktikad. Tähistaeva objekte vaadeldakse nii palja silmaga (ka läbi binokli või teleskoobi) või siis fotograafiast tuntud abivahendeid (nt. fotoaparaat, CCD-kaamera) kasutades. Astrofotograafia on kindlasti ka omaette kunstiliik.

Erinevused kõrgtasemel teaduslike uuringutega on põhiliselt olemuslikku — vaid väike osa amatöörastronoome või astronoomiahuvilisi teevad teadusuuringuid — ning mõnel määral ka tehnilist laadi. Viimase paari aastakümne jooksul on piir professionaalsete astronoomide poolt kasutatava ning huvilistele kättesaadava tehnika vahel küllalt häguseks muutunud. Elukutselisi astronoome eristab peamiselt väga suurte maapealsete või kosmoses asuvate vaatlusinstrumentide kasutamine.

Tänapäevaste astronoomiahuvilistele mõeldud vaatlusriistade abil on võimalik panustada ka astronoomiateadusesse. Väga populaarsed ja palju kasulikku infot andvad on muutlike tähtede ja meteooride vaatlused, kuid tegeletakse näiteks ka tähtede spektroskoopiaga ning asteroidide asukohtade ja orbiitide määramisega.

Amatöörastronoomid koonduvad sageli erinevatesse organisatsioonidesse, ka Eestis on mitmeid astronoomiahuviliste ühendusi või seltse. Ametlikult registreeritud on:

  • Eesti Astronoomia Selts, mis ühendab nii professionaalseid astronoome kui astronoomiahuvilisi. Põhiliseks funktsiooniks on Eesti astronoomide ja astronoomiahuviliste esindamine Euroopa Astronoomiaühingus ning erinevate Eesti astronoomiahuviliste organisatsioonide lähendamine.
  • Tartu Tähetorni Astronoomiaring, tegeleb astronoomia populariseerimisega, avalike vaatluste korraldamisega Tartu Tähetornis, Toomemäel ning koostöös teaduskeskusega AHHAA ka koolides
  • Astronoomiahuviliste ühendus Ridamus, tegutseb Tallinnas ning tegeleb astronoomia populariseerimisega ning avalike vaatluste korraldamisega Tallinnas.