Aamos

Allikas: Vikipeedia
Gustave Doré gravüür Aamosest

Aamos (עמוס) oli Juuda riigist pärit ühiskonnakriitiline prohvet, kes jutlustas 8. sajandil eKr Iisraeli kuningriigis. Talle omistatakse Aamose raamat ning ta on Tanahis ja Vanas Testamendis üks kaheteistkümnest väikesest prohvetist. Aamos on Tanahi prohvetitest esimene, kelle sõnad on üles tähendatud ja raamatu kujul pärandunud.

Kirjakohad Am 1:1 ja 7:14 ütlevad, et Aamos oli [lamba]karjane ja metsviigipuude vääristaja. Selle järgi võib otsustada, et ta oli maatöötegija või suurmaaomanike sulane. Tema jutlused kritiseerivad seda, kuidas viimased endast sõltuvaid vaeseid töötegijaid.

Aamos on esimene Tanahi prohvetitest, kelle kutsumise lugu on meieni jõudnud. Ta ise teatab, et ta karjatas Tekoa küla lähedal (17 km Jeruusalemmast lõuna pool) Juuda kõrbes lambaid, kui JHWH ta sealt võttis ning tegi talle ülesandeks põhjariigis Iisraelis Tema sõna kuulutada. Nõnda ei kuulunud ta sealsete õukonnaprohvetite hulka ninh oligi nendega konfliktis. Samuti oli ta oma päritolu tõttu sõltumatu Iisraeli riigi opositsioonist.

Mõned eksegeedid oletavad siiski, et Tekoa paiknes siiski Galileas, sest Aamos tundis ilmselt hästi põhjariigi kultusepraktikat. Igatahes aga oli tema kuulutus suunatud eeskätt kogu Iisraeli rahva, mitte ainult põhjariigi kultuse ning ühiskondlike olude vastu.