Ümbermõõt

Allikas: Vikipeedia

Ümbermõõt on matemaatikas pinna ääre pikkus tasandil R2.

Näiteks ringi ümbermõõdu valem on:


U = 2 \cdot \pi \cdot r
,

kus U on ringi ümbermõõt,
r on ringi raadius ja
\pi on konstant pii, mis võrdub 3,141592654...

Teine ringi ümbermõõdu valem on

U = \pi \cdot d,

kus d on ringi diameeter (läbimõõt).

Ehitise välispiiret mööda kulgevat kinnist murdjoont (ka selle pikkust st hoone ümbermõõtu) nimetatakse perimeetriks.