Ketš

Allikas: Vikipeedia

Ketš (inglise keeles ketch) on väike, kahemastiline purjekas, mille besaanmast on palju lühem, kui grootmast ja asub eespool roolipead, erinevalt jaulist, mille besaanmast asub tagapool roolipead. Ketš tekkis 17. sajandi keskpaiku Inglismaal ja Põhja-Ameerikas ja kandis algselt nimetust catch. Vaatamata nimetusele,ei olnud ta niivõrd kalalaevaks, kuivõrd rannasõidu kaubalaevaks. Arvamus on, et esialgne nimetus tulenes sellest, et seda tüüpi laevu kasutati vastase jälitamiseks. 18. sajandi alguses oli rohkesti seda tüüpi laevu kasutusel Inglise, Prantsuse ja Hollandi mereväes varustuslaevadena ja isegi kahurlaevadena, inglise keeles bomb-ketch. Relvastatutena 1-2 mortiiriga eespool grootmasti, kasutati neid vastase kaldakindlustuste pommitamiseks. Ketši algne purjestus koosnes kolmest eespurjest pika pukspriidi kohal, forstaakseilist, grootmastis oli kahvelpuri ja kuni kolm raapurje, besaanmastis kahvelpuri ja üks raapuri. Hiljem asendati raapurjed topseilidega. Sellisest purjekast arenesid teised purjekatüübid, nagu nn. postilaev, ingl.k.packetboat ja purjekalalaevad hooker ja dogger. Nüüdisajal on ketšide kahvelpurjestus enamasti asendatud bermuudapurjestusega ja purjekas kannab nimetust bermuudaketš ja leiab kasutust põhiliselt purjespordis.