Vikipeedia:Vikiprojekt Meditsiin

Allikas: Vikipeedia

See Vikiprojekt on loodud, et korraldada meditsiiniga seotud artiklite kirjutamist.

Osavõtjad[muuda]

Kirjuta oma nimi siia, kui sa oled juba sellele projektile kaasa aidanud või kavatsed seda teha.

  1. Mario (alustaja)
  2. Andres
  3. Hendrix
  4. Amarant

Haigusi käsitlevate artiklite stiilireeglid[muuda]

Alljärgnevalt on esitatud üldised põhimõtted haigusi käsitlevate artiklite kirjutamiseks-vormistamiseks. Iga artikkel algab lühikese ja selgesõnalise definitsiooniga. Haiguste artiklid liigendatakse ülevaatlikkuse huvides järgmisteks alapeatükkideks:

Klassifikatsioon[muuda]

Selles alapunktis antakse konkreetse haiguse klassifikatsioon RHK-10 alusel.

Esinemine[muuda]

Taustinfo alla kuuluvad haiguse sagedus, suremus, esinemine rassiti jne.

Põhjused[muuda]

Etioloogia alapeatükis loetletakse haiguse esilekutsuvad faktorid.

Tekkemehhanism[muuda]

Patogeneesi all kirjeldatakse haiguse tekkeprotsessi.

Kliiniline pilt[muuda]

Selles alapunktis esitatakse haigusele iseloomulikud sümptomid. Soovitav on ära märkida ka haiguse algusele viitavad tunnused. Siin alapunktis käsitletakse ka haiguse erinevaid kliinilisi vorme.

Diagnostika[muuda]

Laboratoorsed uuringud[muuda]

Loetletakse diagnostilistel eesmärkidel tehtavad laboratoorsed uuringud.

Muud uuringud[muuda]

Loetletakse diagnostilistel eesmärkidel tehtavad radioloogilised ja graafilised (nt EKG, EEG, EhhoKG jne) uuringud.

Protseduurid[muuda]

Antud alapeatükis antakse ülevaade haiguse diagnoosimisel kasutatavatest protseduuridest.

Ravi[muuda]

Selle alapeatüki all esitatakse haiguse raviks kasutatavate meetodite loetelu.

Prognoos[muuda]

Siin alapeatükis antakse informatsiooni haigusega kaasnevate võimalike komplikatsioonide kohta ja samuti ka paranemise tõenäosus.

Ajalugu[muuda]

Antud alapunktis esitatakse daatumid haiguse esmakordse kirjeldamise kohta ning kirjeldatakse ka haiguse ravimise ajalugu.

Kategoriseerimine[muuda]

Haiguste artiklitele määratakse kategooria selle järgi, milline meditsiiniharu nende raviga tegeleb. Nt Bakteriaalne perikardiit kuulub kategooria "Kardioloogia" valdkonda. Meditsiiniliste uuringute kategoriseerimisel järgitakse haiguste artiklitele sarnaseid põhimõtteid. Erandiks on radioloogilised uuringud, millele määratakse kategooriaks "Radioloogia". Kui vastava haigusega tegeleva meditsiiniharu jaoks pole veel eraldi kategooriat loodud, lisada kategooriaks "Meditsiin". Kui puuduvasse kategooriasse kuuluvate artiklite arv on vähemalt 5-6, siis on soovitav luua kategooria "Meditsiin" alla uus alamkategooria selle meditsiiniharu jaoks ja eelnevalt loodud artiklid suunata selle alamkategooria alla.