Vikipeedia:Vikiprojekt Meditsiin

Allikas: Vikipeedia

See Vikiprojekt on loodud, et korraldada meditsiiniga seotud artiklite kirjutamist.

Osavõtjad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kirjuta oma nimi siia, kui sa oled juba sellele projektile kaasa aidanud või kavatsed seda teha.

  1. Mario (alustaja)
  2. Andres
  3. Hendrix
  4. Amarant

Haigusi käsitlevate artiklite stiilireeglid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Alljärgnevalt on esitatud üldised põhimõtted haigusi käsitlevate artiklite kirjutamiseks-vormistamiseks. Iga artikkel algab lühikese ja selgesõnalise definitsiooniga. Haiguste artiklid liigendatakse ülevaatlikkuse huvides järgmisteks alapeatükkideks:

Klassifikatsioon[muuda | redigeeri lähteteksti]

Selles alapunktis antakse konkreetse haiguse klassifikatsioon RHK-10 alusel.

Esinemine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Taustinfo alla kuuluvad haiguse sagedus, suremus, esinemine rassiti jne.

Põhjused[muuda | redigeeri lähteteksti]

Etioloogia alapeatükis loetletakse haiguse esilekutsuvad faktorid.

Tekkemehhanism[muuda | redigeeri lähteteksti]

Patogeneesi all kirjeldatakse haiguse tekkeprotsessi.

Kliiniline pilt[muuda | redigeeri lähteteksti]

Selles alapunktis esitatakse haigusele iseloomulikud sümptomid. Soovitav on ära märkida ka haiguse algusele viitavad tunnused. Siin alapunktis käsitletakse ka haiguse erinevaid kliinilisi vorme.

Diagnostika[muuda | redigeeri lähteteksti]

Laboratoorsed uuringud[muuda | redigeeri lähteteksti]

Loetletakse diagnostilistel eesmärkidel tehtavad laboratoorsed uuringud.

Muud uuringud[muuda | redigeeri lähteteksti]

Loetletakse diagnostilistel eesmärkidel tehtavad radioloogilised ja graafilised (nt EKG, EEG, EhhoKG jne) uuringud.

Protseduurid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Antud alapeatükis antakse ülevaade haiguse diagnoosimisel kasutatavatest protseduuridest.

Ravi[muuda | redigeeri lähteteksti]

Selle alapeatüki all esitatakse haiguse raviks kasutatavate meetodite loetelu.

Prognoos[muuda | redigeeri lähteteksti]

Siin alapeatükis antakse informatsiooni haigusega kaasnevate võimalike komplikatsioonide kohta ja samuti ka paranemise tõenäosus.

Ajalugu[muuda | redigeeri lähteteksti]

Antud alapunktis esitatakse daatumid haiguse esmakordse kirjeldamise kohta ning kirjeldatakse ka haiguse ravimise ajalugu.

Kategoriseerimine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Haiguste artiklitele määratakse kategooria selle järgi, milline meditsiiniharu nende raviga tegeleb. Nt Bakteriaalne perikardiit kuulub kategooria "Kardioloogia" valdkonda. Meditsiiniliste uuringute kategoriseerimisel järgitakse haiguste artiklitele sarnaseid põhimõtteid. Erandiks on radioloogilised uuringud, millele määratakse kategooriaks "Radioloogia". Kui vastava haigusega tegeleva meditsiiniharu jaoks pole veel eraldi kategooriat loodud, lisada kategooriaks "Meditsiin". Kui puuduvasse kategooriasse kuuluvate artiklite arv on vähemalt 5-6, siis on soovitav luua kategooria "Meditsiin" alla uus alamkategooria selle meditsiiniharu jaoks ja eelnevalt loodud artiklid suunata selle alamkategooria alla.