Vikipeedia:Õpilasuurimuse kasutamine Vikipeedias/Hindamisjuhis

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Õpilasuurimuse Vikipeedias kasutamise hindamine

Hinnang antakse:

 • Sobiva materjali (sisu ja viidete) ülekandmisele õpilasuurimusest Vikipeediasse
 • Lisatava materjali paigutamisele sobivale kohale ning selle kohandamisele kontekstiga ning teksti liigendamisele alapealkirjade abil
 • Siselinkide õigele lisamisele ja kontrollimisele
 • Artiklite vormindamisele Vikipeedia nõuete kohaselt (allikaviidete vormistamine, uute artiklite puhul kategoriseerimine, sisenevate siselinkide lisamine ja kontrollimine ning intervikilinkide lisamine)

Hindamismudel

 • Materjali ülekandmine.
  • Entsüklopeediasse sobiv ning seal juba leiduvat teavet mitte dubleeriv materjal tuleb õpilasuurimusest Vikipeediasse üle kanda täies mahus ning sisu säilitades. Proportsionaalselt selle nõude täitmise astmega antakse kuni 40 punkti sisu ülekandmise eest ja kuni 10 punkti viidete ülekandmise eest.
 • Materjali paigutamine ja kohandamine.
  • Materjali paigutamise eest Vikipeediasse ja selle kohandamise eest kontekstiga ning teksti liigendamise eest alapealkirjade abil antakse kuni 20 punkti proportsionaalselt tehtud töö mahu hinnangulise suhtega vajaliku töö mahusse.
 • Siselinkide lisamine
  • Siselinkide õige lisamise ja kontrollimise eest antakse kuni 20 punkti proportsionaalselt õigesti lisatud siselinkide suhtega vajalike siselinkide arvusse.
 • Artiklite vormindamine.
  • Artiklite vormindamise eest Vikipeedia nõuete kohaselt antakse kuni 10 punkti. Sealhulgas: Uute artiklite kategoriseerimise eest antakse kuni 2 punkti, intervikilinkide lisamise eest kuni 2 punkti ning märksõna sünonüümide juurest artiklisse viivate ümbersuunamiste eest kuni 2 punkti. Juhul, kui uusi artikleid ei ole, antakse viidete vormistamise eest kuni 10 punkti proportsionaalselt õigesti vormistatud viidete osakaaluga lisatud viidete seas. Juhul kui uusi artikleid on, aga teistes Vikipeediates samateemalisi artikleid ei ole ja artiklite märksõnadel ei ole sünonüüme, antakse viidete vormistamise eest kuni 6 punkti. Kui uute artiklite puhul on täidetud ainult üks nimetatud tingimustest, antakse viidete vormistamise eest kuni 8 punkti.


Hinne pannakse saadud punktide summa järgi:

 • 100–90 punkti: väga hea
 • 89–75 punkti: hea
 • 75–50 punkti: rahuldav
 • 50–0 punkti: mitterahuldav
Kriteerium Maksimaalne punktiarv
Sobiva materjali leidmine ja ülekandmine täies võimalikus mahus 50
 • Sisu ülekandmine
40
 • Allikaviidete ülekandmine
10
Materjali paigutamine sobivasse kohta ja kontekstiga kohandamine, liigendamine 20
Õigesse kohta suunavate siselinkide lisamine vajalikus hulgas 20
Vikipeedia nõuetele vastav vormindamine 10
 • Uue artikli kategoriseerimine, keelelinkide lisamine, vajalike ümbersuunamiste ja artiklisse tulevate siselinkide tekitamine
2+2+2
 • Allikaviidete vormistamine (olenevalt eelmise rea kriteeriumite võimalikkusest)
4-10