Väike-Leedu

Allikas: Vikipeedia

Laiemalt nimetatakse Väike-Leeduks (leedu keeles Mažoji Lietuva) leedukeelseid alasid endise Ida-Preisimaa alal.

Väike-Leedu ja teised Leedu etnograafilised piirkonnad: Žemaitija ehk Samogitia, Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija ja Väike-Leedu jt

Kitsamas mõttes on tegu kahe maailmasõja vahelisel ajal Leedu vabariigile kuulunud Klaipėda piirkonnaga (saksa keeles Memelland), mis Esimese maailmasõja lõppedes Saksamaalt ära võeti ja 1923. aastal Leeduga liideti.

Selles Leedu osas on tekkinud praegune leedu kirjakeel, samas sündis ja tegutses luteri pastorina Kristijonas Donelaitis.