Tokelau keel

Allikas: Vikipeedia

Tokelau keelt kõneletakse valdavalt Tokelau saartel, kuid ka Ameerika Samoa saartel, Uus-Meremaal ja Ameerikas. [1] Keele põliseid kõnelejaid on Tokelau saartel ligikaudu 1400 (1987) ja mujal maailmas veel umbes 3540. [2]

Tokelau keel kuulub tõsiselt ohustatud keelte hulka.

Keelkonna andmed[muuda | muuda lähteteksti]

Austroneesia hõimkond, Kesk-Ida-Austroneesia keelkond, Polüneesia keeled.[3]

Keele struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Tokelau keeles 15 häälikut: viis täishäälikut ja kümme konsonanti. [4]

Häälikud ja hääldused[muuda | muuda lähteteksti]

täishäälikud: a [a], e [e], i [i], o [o], u [u]

konsonandid: f , g [ng], k [k], l [l], m [m], n [n], p [p], h, t [t], v [v]

[5]

Kirjutamisel kasutatakse ladina tähestikku. [6]

Pikkade vokaalide kirjutamisel märgitakse vokaali peale pikkusmärk (nt. mālō). [7]

Grammatilised arvud[muuda | muuda lähteteksti]

Tokelau keeles on nii ainsus, duaalsus kui mitmus. [8]

Artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

Artikleid kasutatakse nimisõnade ees ainsuse või mitmuse määramiseks, samuti on artiklid kas umbmäärased või määravad [9] (näiteks inglise keeles on määrav artikkel the ja umbmäärased a, an).

Näide:

Ainsus Mitmus
Määrav te
Umbmäärane he ni

Süntaks[muuda | muuda lähteteksti]

Tokelau keeles on VSO (verb, subjekt, objekt) sõnajärjetüpoloogia. [10]

Näide:

Na kai e Mele te ika.

Otsetõlge: sõi Mele kala

Mele sõi kala

Reduplikatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Tokelau keeles kasutatakse nii osalist (nofo - nonofo) kui ka täielikku reduplikatsiooni (kata - katakata). [11]

Rõhuasetus[muuda | muuda lähteteksti]

Kui täishäälik on pikk, siis rõhutatakse seda. [12]

Kui aga pikki täishäälikuid sõnas pole, siis on rõhk eelviimasel täishäälikul (tekáu, fekéi). [13]

Liitsõnade puhul on rõhutatud mõlemate sõnaosade pikad täishäälikud või eelviimased täishäälikud, samuti reduplikatsioonide puhul (kiátomatúa, pékapéka). [14]

Keelenäiteid[muuda | muuda lähteteksti]

Numbrid ühest kümneni[muuda | muuda lähteteksti]

1 - Tahi

2 - Lua

3 - Tolu

4 - Fa

5 - Lima

6 - Ono

7 - Hitu

8 - Valu

9 - Iva

10 - Hehulu [15]

Näitelauseid[muuda | muuda lähteteksti]

E m afai ke maua nā tamā magō i te namo. - Laguunist on võimalik püüda väikeseid haisid.

E tatau ke inu koe k i nā vai. - Sa pead rohtu võtma.

He ā na fano ai ia ki Hāmoa? - Miks ta Samoasse läks?

E fia ia ika? Kui palju siin kalu on?

He ā tenā? - Mis see on?

E ā mai koe? - Kuidas sul läheb?

Ko toku igoa ko Helen. - Minu nimi on Helen.

He aho Hā tēnei. - Täna on pühapäev.

Muud huvitavat[muuda | muuda lähteteksti]

Tokelau keeles ei ole palju kirjalikke allikaid, seda keelt kasutatakse pigem suulise keelena, siiski on Tokelau keeles ilmunud Uus Testament. [16]

Kasutatud allikad[muuda | muuda lähteteksti]