Timukas

Allikas: Vikipeedia

Timukas on elukutseline kehaliste karistuste täideviija.

Timukatesse on ajalooliselt suhtutud eelarvamusega ja nad on seisnud ühiskonnast väljaspool, erinevalt kohtunikest, kelle teenistuses nad seisid.