Tillväxtverket

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tillväxtverket ehk Rootsi Majandusliku- ja Regionaalse Arengu Amet loodi 1. aprillil 2009 Nuteki (Ettevõtlusamet), Glesbygdsverketi (Rootsi Maapiirkondade Arengu Amet) ja Konsumentverketi (Rootsi Tarbijate Amet) baasil ning täidab nende ülesandeid ettevõtluse ja avalike teenuste valdkonnas.

Tillväxtverket töötab ettevõtete arvu suurendamise ja arengu nimel, samuti säästva ja konkurentsivõimelise majanduse edendamiseks kõigis riigi piirkondades.

Tillväxtverket on ametiasutus, mis kuulub Majandusministeeriumi juurde. Tillväxtverketil on üksteist kontorit üheksas eri kohas. Neist kaheksa on programmikontorid, mis vastutavad valitsuse ülesannete eest seoses regionaalsete struktuurifondide programmidega.

Kokku töötab täna Tillväxtverketis ligemale 300 inimest. Peadirektor on Christina Lugnet.

Säästev areng[muuda | muuda lähteteksti]

Majanduslik kasv loob eeldused ühiskonna arenguks. Areng on säästev, kui majanduslik kasv toimub samaaegselt inimressursi arenguga ja keskkonnaressursid võetakse kasutusele pikemaajalist perspektiivi silmas pidades.

Tegevused:

  • Kohtumiste ja projektide läbiviimine, mille tulemusena suureneb ettevõtete ja regioonide võime omal käel areneda.
  • Uute koostöövõimaluste loomine ettevõtete vahel.
  • Koostöövõrgustike, informatsiooni ja uuringutega abistamine.
  • Initsiatiiv ja koostöö teiste valitsusasutustega, et lihtsustada ettevõtete asutamist ja arendamist.

Tillväxtverket juhib tervet rida programme ja projekte eesmärgiga luua rohkem ja kasvavaid ettevõtteid säästva arengu edendamiseks. Rohkem edukaid ettevõtteid tähendab, et rohkem ettevõtlusideid rakendatakse praktikasse ning selle tulemusena suurenevad tegevusvõimalused ja areng kogu riigis.

Tillväxtverket:

  • Finantseerib eri tüüpi ettevõtete käivitamisele ja arendamisele suunatud nõustamisprojekte.
  • Panustab suhtumise muutmisele, mis tooks enesega kaasa suurema huvi ettevõtluse vastu.
  • Töötab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise heaks, kus peatähelepanu pööratakse näiteks tootearendusele, kapitalimahutustele, teadmiste ja rahvusvaheliste suhete arendamisele.
  • Vastutab riigi ametliku turismistatistika eest ja töötab külastatavuse suurendamise küsimustega. Teeb koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega, et teha informatsioon võimalikult kättesaadavaks ja reeglid lihtsamaks, mis omakorda teeks ettevõtte loomise ja juhtimise lihtsaks.
  • Tillväxtverket teeb koostööd paljude teiste valitsusasutustega nagu näiteks Maksuamet, eesmärgiga pakkuda ühendatud teenust ja informatsiooni neilt asutustelt, mis puutuvad eri faasides ettevõtetega kokku: ettevalmistamine, käivitamine, juhtimine, arendamine, täiustumine.

Pikaajalise säästva arengu saavutamiseks juhib Tillväxtverket mitut programmi, mis lähtuvad regionaalsetest eeldustest ja mobiliseerivad maapiirkondade ja hõreasustusalade arengupotentsiaali. Otsustav edu saavutamiseks on see, et projekt viiakse läbi koostöös regionaalse ja kohaliku tasandi tegijatega.

Üks tähtis ülesanne avaliku sektori ees on hea seista selle eest, et põhieeldused, nagu ka institutsioonid ja infrastruktuur oleksid kohapeal olemas. Tillväxtverket töötab selle nimel mitme erineva valdkonnaga. Praegu näiteks viiakse läbi ühte programmi eesmärgiga toetada teenuste arendamist hõreda teenindusstruktuuriga piirkondades. Samuti aidatakse erasektori arengule kaasa investeeringutoetustega ja uute töökohtade loomise rahastamisega. Kohaliku ja regionaalse tasandi tegijate arendamiseks korraldatakse dialoogi- ja õppimisvõimalusi. Suurt tähelepanu pööratakse naisettevõtluse arendamisele, milleks on ellu kutsutud spetsiaalne naisettevõtluse edendamise programm.

Tillväxtverket on valitsev institutsioon Rootsi kaheksa regionaalsete struktuurifondide programmi ja ühe piiriülese regionaalarengu programmi läbiviimisel.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]