Tiina Elvisto

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tiina Elvisto (sündinud 2. veebruaril 1957 Amblas, aastani 1989 Ksenofontova) on Eesti ökoloog ja loodusõpetuse didaktik, kirjutanud loodusõpetuse õpikuid.

Ta õppis aastail 1975–1980 Tartu Ülikoolis bioloogiat ja töötas seejärel Zooloogia ja Botaanika Instituudis Tartus. Ta on Tallinna Ülikooli õppejõud.

Haridustee[muuda | muuda lähteteksti]

Tiina Elvisto lõpetas aastal 1975 Tartu 5. Keskkooli (Tartu Tamme Gümnaasium) kuldmedaliga ja aastal 1980 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna cum laude bioloogina ning bioloogia-keemia õpetaja kutsega. Ta õppis Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis aspirantuuris (1980–1983) ning kaitses 1987. aastal Tartu Ülikooli juures bioloogiateaduste kandidaadi kraadi ökoloogia valdkonnas roostike produktsiooniökoloogiast ja aineringest. Ülikooliõpingute ajal on töötanud Tartu Ülikooli taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri juures laborandina ning Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika botaanika sektori geobotaanika laboratooriumis inseneri ametikohal.

Töö[muuda | muuda lähteteksti]

Aastatel 1980-1993 töötas Tiina Elvisto Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi botaanika sektoris vaneminsenerina, seejärel oli valitud nooremteadurika, seejärel teaduriks.

Aastatel 1992-1993 töötas ta osalise koormusega Tallinna Sõle Gümnaasiumi loodusõpetuse- ja bioloogiaõpetajana, 1992-1994 Pelgulinna Gümnaasiumi bioloogia- ja terviseõpetajana ning alates 2016. aastast Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi bioloogiaõpetajana.

Töötab aastast 1993 Tallinna Ülikoolis (end Tallinna Pedagoogikaülikool) taimeökoloogia ja loodusõpetuse didaktika dotsendina, aastast 2016 taimeökoloogia dotsendina.

Loodusteaduslikud huvid on olnud seotud roostike, puisniitude, soolakute ja jäätmaade taimekoosluste struktuuri ja aineringe uuringutega. Tema kogemused on seotud osavõtuga Matsalu Rahvuspargi taimkatte suuremõõtmelisest kaardistamisest ning kahe Eesti soontaimede levikuatlase välitöödest (XX sajandi kolmas veerand ja aastad 2015-2016). Lisaks ökoloogia-alastele uurimustele on tegelenud loodusteaduslike ainete õpetamise metoodika küsimustega ning võtnud osa õpetajate uuringutest.

Aastast 1994 rahvusvahelise ülikoolide koostöövõrgu The Baltic University Programme õppejõud ja koordinaator Tallinna Ülikoolis.

Aastal 1996 oli ta EV Haridusministeeriumi juures asuva bioloogia katselist riigieksamit ettevalmistava komisjoni liige. Aastatel 2012−2015 oli Keskkonnaameti Keskkonnahariduse Nõukoja liige.

Aastast 2015 Tallinna Ülikooli kirjastuse üldkolleegiumi ja kolleegium Gigantum Humerise liige.

Publikatsioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Ksenofontova, Tiina (1985). Matsalu lahe pilliroog ja roostikud. Kumari, Eerik (Toim.). Matsalu - rahvusvahelise tähtsusega märgala = Matsalu - a wetland of international importance (113-125) Tallinn: Valgus.

Ksenofontova, Tiina (1988). Morphology, production and mineral contents in Phragmites australis in different waterbodies of the Estonian SSR. Folia Geobotanica & Phytotaxonomica, 23 (1), 17−43.

Ksenofontova, Tiina (1989). General changes in the Matsalu Bay reedbeds in this century and their present quality (Estonian SSR). Aquatic Botany, 35 (1), 111−120.

Elvisto, Tiina; Maaste, Kadri; Saar, Aivo; Timoštšuk, Inge; Tõnisson, Andres (1999). Loodusõpetus 2. klassis : Õpetajaraamat. Tallinn: Koolibri.

Elvisto, Tiina (2010). Eutrophication level of Phragmites australis habitat at a shallow coastal lake, Paljassaare Peninsula, Tallinn, Estonia. Estonian Journal of Ecology, 59 (2), 83−98.

Lepik, Madis; Elvisto, Tiina; Oder, Tuuli; Talts, Leida (2013). Õpetajate üldpedagoogiliste uskumuste struktuur ja tüüpprofiilid. Krull, Edgar; Leijen, Äli; Lepik, Madis; Mikk, Jaan; Talts, Leida; Õun, Tiia (Toim.). Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (248−273). Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Nõmmsalu, Heli; Juhanson, Katrin; Elvisto, Tiina; Robal, Marju; Glikasa, Olga; Karule, Ludmila (2014). Mõtle, mida tarbid: Vali vähem ohtlikke aineid sisaldavaid tooteid: Käsiraamat õpetajatele. Tallinn: Balti Keskkonnafoorum. www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2015/02/infohaz-opetajad-a4-2015.pdf

Hulisz, Piotr; Piernik, Agnieszka; Mantilla-Contreras, Jasmin; Elvisto, Tiina (2016). Main driving factors for seacoast vegetation in the Southern and Eastern Baltic. Wetlands, 1−11.10.1007/s13157-016-0803-2.

Elvisto, Tiina; Pensa, Margus; Paluoja, Elo (2016). Indigenous and alien vascular plant species in a northern European urban setting (Tallinn, Estonia). Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 65 (4), 431−441.10.3176/proc.2016.4.09.

Ta on loodusõpetuse õpikute, tööraamatute ja töövihikute autor 1.-4. klassini, Ökoloogialeksikoni (koostaja V. Masing, 1992) ja Eesti Entsüklopeedia artiklite autor.

Isiklik elu[muuda | muuda lähteteksti]

Tema isa Juri Ksenofontov on arst ja geneetik, ema Malle Loit ajaloolane, õpetaja, koolijuht, arhiivitöötaja, Album Academicum koostaja ja toimetaja. Vend Andri Ksenofontov on Eesti arhitekt, muinsuskaitsja ja kunstikriitik . Poeg Eero Elvisto.

Tiina Elvisto on lõpetanud Tartu Lastekunstikooli (1971. a.) ja olnud aastaid Tartu Kalevi Kergejõustikukooli õpilane.

Eesti Looduseuurijate Seltsi liige aastast 1975, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu liige aastast 2001 ja Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige aastast 2013.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Looduse tundmise alus kujundatakse lasteaia- ja algklasside eas: Taimeökoloogi ja pedaoogi Tiina Elvistot küsitlenud Toomas Kukk. Eesti Loodus, 2009, 3, 30−34.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu Tamme Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajad.

Tiina Elvisto Eesti Teadusinfosüsteemis.

ResearchGate profiil.