Mine sisu juurde

Tehnoloogia sotsiaalne konstrueerimine

Allikas: Vikipeedia

Tehnoloogia sotsiaalne konstrueerimine (TSK) on teooria teadus- ja tehnoloogiauuringute valdkonnas. Selle pooldajate (sotsiaalkonstruktivistide) arvates ei määra tehnoloogia inimeste käitumist, vaid pigem mõjutab inimeste käitumine tehnoloogia arengut. Samuti ei saa tehnoloogia kasutamisviise mõista, kui ei võeta arvesse sotsiaalset konteksti, milles tehnoloogia asetseb. Tehnoloogia sotsiaalne konstrueerimine on vastand tehnoloogilisele determinismile ning mõnikord nimetatakse seda tehnoloogiliseks konstruktivismiks.

TSK alla kuuluvad aktorvõrgu teooria (teaduse ja tehnika sotsioloogia haru) ning sotsiotehniliste süsteemide ajaloo uurimine, millega on tegelenud ajaloolane Thomas P. Hughes. TSK toetajate hulka kuuluvad Wiebe Bijker ja Trevor Pinch.

TSK kohaselt tuleks tehnoloogia kasutuselevõtu või hülgamise põhjuseid vaadata lähtuvalt sotsiaalsetest aspektidest. Ei ole piisav öelda, et tehnoloogia on "parim", vaid tuleks vaadata, mida "parim" tähendab ja kes seda otsustavad. Eriti tuleks vaadata, kes määravad eduks vajalikud tehnilised kriteeriumid ja miks need sellised on.

TSK on nii teooria kui ka metoodika. See kirjeldab tehnoloogiate edu või ebaedu analüüsimisel tehtavaid samme ja kasutatavaid põhimõtted.

Sümmeetria

[muuda | muuda lähteteksti]

Sümmeetria põhimõte tähendab TSKs, et nii edukate kui ka mitteedukate teaduslike mudelite, teooriate või eksperimentide hindamisel peaksid põhjendused olema sarnased. Uskumuste vaatlemisel tuleks olla neutraalne ning mitte anda hinnangut, kas need uskumused on tõesed või väärad. Kõiki argumente tuleb kohelda võrdselt. Sümmeetria eesmärk on vältida olukorda, kus ajaloolane üritab põhjendada tehnoloogiate edu "objektiivse tõe" või "ilmselge tehnoloogilise paremuse" kaudu, kuid selgitab tehnoloogiate läbikukkumist pigem sotsioloogiliste põhjuste (näiteks poliitilise mõju või majanduslike põhjuste) kaudu.

Tõlgendamise paindlikkus

[muuda | muuda lähteteksti]

Mõiste "tõlgendamise paindlikkus" tähendab, et igal tehnoloogial on eri gruppides erinevad tähendused ja tõlgendused. Bijker ja Pinch näitasid, kuidas õhkkumm jalgrattal tähendas ühtede inimeste jaoks mugavamat liiklemisvõimalust, kuid teised nägid, et õhkkummiga sõita on aeglasem ning et kumm ise ei näe hea välja. Erinevate tõlgenduste tõttu on võimalik näha erinevaid probleeme. Kui olulised on esteetilisus, mugavus ja kiirus ning kuidas saavutada parim tasakaal nende vahel?

Sotsiaalsed grupid

[muuda | muuda lähteteksti]

Põhilised kindla tehnoloogiaga seotud grupid on selle tootjad ja kasutajad. Tihti saab välja tuua erinevad alamgrupid, eristades näiteks kasutajate puhul sotsiaalseid ja majanduslikke võimalusi. Samuti võivad eraldi grupid olla näiteks ajakirjanikud ja poliitikud, kellel on tehnoloogia kohta oma tõlgendus.