Tegevussubjekt

Allikas: Vikipeedia

Tegevussubjekt on lauses tegusõna seotud laiend, mis väljendab sündmuse keskset osalist – tegevuse sooritajat, seisundis või protsessis olijat.

  • Tegevusubjekt toimib lausesiseste asenduste ning väljajättude kontrollijana.
  • Just tegevussubjekt on see, kellele või millele viitavad näiteks lauses kasutatud enesekohased asesõnad: Laps väsitas end (enesekohane asesõna) ära.
  • Lausest Tüdrukule meeldib poissi narrida aga nähtub see, et infinitiivitarindist (poissi narrida) välja jäetav tegevussubjekt peab olema identne põhilause tegevussubjektiga, st narrija saab olla ainult tüdruk.


Tegevussubjekti osa lause tähenduses[muuda | muuda lähteteksti]

Olenevalt tegusõna tähendusest võib tegevussubjekti konkreetne sisuroll olla erinev.

  • Tegevuslauses on tegevussubjekt harilikult tegija, s.o teadlikult toimiv, oma tegevust kontrolliv elusolend, nt Mees lõhub puid.
  • Tegija puudumise korral võib selleks olla ka vahend, nt Pall lõhkus akna.
  • Taju- või tundesõnade puhul on tegevussubjektiks kogeja, s.o psüühilises protsessis või seisundis olija, nt Mulle meeldib muusika.
  • Omamislauses omaja, nt Mul on kaks venda.

Tegevussubjekt on peaaegu kõigis lauseis, kui mitte eksplitsiitsena, siis vähemalt varjatud kujul, nt umbisikulises lauses.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]