Tegevuskasum

Allikas: Vikipeedia

Tegevuskasum on kasumiaruandes kajastatav summa, mis on saadud pärast põhitegevuse tuludest kulude mahaarvestamist, kuid enne intresse ja ettevõtte tulumaksu. Inglise keeles kutsutakse seda "earnings before interest and taxes" ehk EBIT, mis näitab ettevõtte tegevuse kasumlikkust.