Teadusnõunik

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Teadusnõunik on Eesti Vabariigi ministeeriumi töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on ministeeriumi nõustamine teadus- ja arendustegevusega (TA) seotud küsimustes, rahvusvahelise ja siseriikliku TA-alase koostöö planeerimine ja korraldamine, valitsemisala TA uuringute kavade välja töötamine ja elluviimine ning Eesti esindamine rahvusvahelistes TA koostöö algatustes.

Teadusnõunike tööd toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavast RITA programmist (pikema nimega „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“), eesmärgiga tõsta ministeeriumite võimekust TA alastes küsimustes.

Esimesed teadusnõunikud, kelle tööd RITA raames toetatakse, alustasid ministeeriumites tööd 2016. aasta esimeses pooles. Teadusnõunike vahel toimub tihe koostöö, mille raames räägitakse mh läbi ministeeriumite ja ministeeriumite ülesed uuringute teemad, valitakse välja ja viiakse läbi ühist huvi pakkuvaid projekte ning õpitakse teiste ministeeriumite kogemustest.

Teadusnõunikud ministeeriumites[muuda | muuda lähteteksti]

August 2018 seisuga olid teadusnõunikud:

Ministeerium Teadusnõunik
Haridus- ja teadusministeerium Tiiu Kreegipuu
Kaitseministeerium Getter Oper
Keskkonnaministeerium Tuuli Levandi
Keskkonnaministeerium Katarina Viik
Kultuuriministeerium Aleksandr Aidarov
Maaeluministeerium Siret Talve
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Joel Peetersoo
Rahandusministeerium Reelika Vahopski
Siseministeerium Kristiina Kütt
Sotsiaalministeerium Marju Raju
Sotsiaalministeerium Angela Ivask
Välisministeerium Erle Rikmann

RITA programmist toetatakse teadusnõunike ametisse asumist esimese nelja aasta jooksul, järgnevalt peavad ministeeriumid ise tagama teadusnõuniku töökoha kulude katmise oma vahenditest.

RITA programmi viib ellu Eesti Teadusagentuur.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]