Tartu Tähetorni Astronoomiaring

Allikas: Vikipeedia

Tartu Tähetorni astronoomiaring alustas tegevust 1963. aastal Hugo Raudsaare juhendamisel. Selle eelkäijateks olid 1948. aastal Jaan Einasto juhtimisel tegevust alustanud Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaste astronoomiaring, mis hääbus pärast astronoomia eriala kaotamist ülikoolis, ja NSVL Teaduste Akadeemia juures tegutsenud Üleliidulise Astronoomia-Geodeesia Ühingu Eesti osakond (alustas tegevust 1951). Viimase alluvuses tegutses esialgu ka Tartu Tähetorni astronoomiaring, mille liikmed olid peamiselt kooliõpilased.

Alates 1960. aastate lõpust käiakse koos teisipäeviti ja põhitegevus on populaarteaduslike ettekannete pidamine. 1980. aastate keskel võtsid ringi juhtimise üle Tõnu Tuvikene ja Enn Kasak.

1994. aasta sügisest otsustati kokku saada paar korda kuus ja kaasata kõiki huvilisi vanusele vaatamata. 1996 tagastas Teaduste Akadeemia Tartu Tähetorni ülikoolile. Loodi MTÜ Tartu Tähetorni Astronoomiaring, mida pikka aega vedasid Jaak ja Helle Jaaniste. Loengutele lisandus vaatlusõhtute korraldamine (rahvarohkematel puhkudel kuni 500 osavõtjaga) ja trükiste väljaandmine (taevakaardid, plakatid, kalendrid). Ring on teinud tihedat koostööd teaduskeskuse Ahhaa ja Tartu Ülikooli muuseumiga, eriti pärast Tähetorni avamist muuseumi filiaalina 2011. 2006. aastal sai Tartu Tähetorni astronoomiaring esimesena märgise "Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija".

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • Tõnu Tuvikene. Tähetorni astronoomiaring. - Tartu tähetorn/ Tartu old observatory. Koost. Lea Leppik (2011), lk 186-189.