Mine sisu juurde

Talumatud seadused

Allikas: Vikipeedia

Talumatud seadused (inglise keeles Intolerable Acts) olid 1774. aastal Suurbritannia parlamendi poolt vastu võetud seadused karistuseks Bostoni teejoomise eest 16. detsembril 1773.

Mõistet "talumatud seadused" kasutatakse peamiselt USAs, Suurbritannias kasutatakse terminit "sunniseadused" (Coercive Acts).

Seadusi oli neli:

  • Bostoni sadama seadus (Boston Port Act), kasutatud ka nimetust 1774. aasta kaubandusseadus (Trade Act 1774). Võeti vastu 25. märtsil 1774. Bostoni sadam suleti kaubandusele, kuni Bostoni teejoomise käigus merre visatud tee oli kinni makstud.
  • Massachusettsi valitsuse seadus (Massachusetts Government Act). Võeti vastu 20. mail 1774. Massachusettsi lahe provintsi (Province of Massachusetts Bay) valitsus allutati Suurbritannia keskvõimule, valitsusametnikke võis ametisse nimetada ainult kuberner, parlament või kuningas. Massachusettsi linnavolikogud võisid kokku tulla ainult ühe korra aastas, välja arvatud juhul, kui kokkutuleku korraldas kuberner.
  • Õigusemõistmise seadus (Administration of Justice Act), kasutatud ka nimetust "Mõrvaseadus" (Murder Act/Murdering Act). Võeti vastu 20. mail 1774. Kui kubernerile näis, et Massachusettsis ei saa kaebealuse üle õiglaselt kohut mõista, võis ta nõuda kohtuprotsessi korraldamist Suurbritannias või mujal Briti impeeriumis. Kuigi tunnistajad oleksid pidanud seilama üle Atlandi ookeani oma kulu ja kirjadega, oleks algselt seaduse kohaselt tulnud see neile hiljem hüvitada; see ei näinud aga ette neile äraoleku ajal võimaliku saamatajäänud sissetuleku hüvitamist. Nimetuse "Mõrvaseadus" andis sellele George Washington, kes kartis, et seadusega võiksid Suurbritannia ametnikud koloniste taga kiusata ning pärast kohtumõistmisest pääseda.
  • 1774. aasta majutamissseadus (Quartering Act of 1774). Võeti vastu 2. juunil 1774. See täiendas algset, 1765. aasta seadust. Kehtis kõikidele kolooniatele, oli ette nähtud Briti sõdurite majutamiseks kolooniates. Varasema seaduse kohaselt pidid kolooniad sõdureid majutama, uus seadus lubas kuberneril sõdureid majutada ka küünides, kõrtsides ja muudes tühjades majades, kui sobilikke elamustingimusi ei pakutud. Mõned ajaloolased on arvanud, et sõdureid pidid majutama kolonistid, mõned aga, et seadusega lubati sõdureid majutada ainult tühjades majades.

Paljud kolonistid nägid seadusi nende õiguste rikkumisena, seaduste tõttu kasvasid britivastased meeleolud ka ülejäänud kolooniates peale Massachusettsi, kuna kolonistid kartsid, et ka nende õigused võivad olla tule all. 20. oktoobril 1774 kuulutas Kontinentaalkongress välja Kontinentaalassiotsiatsiooni (Continental Association) lepingu Briti kaupade boikoteerimiseks, mis sisaldas ka punkti, et kui seadusi aasta jooksul ei tühistata, siis lõpetatakse eksport Suurbritanniasse. Kongress tõotas rünnaku korral Massachusettsit toetada, mis tähendas, et kui Iseseisvussõda 19. aprillil 1775 Lexingtonis ja Concordis (Massachusetts) algas, olid sellega seotud kõik 13 kolooniat.