Tahiti keel

Allikas: Vikipeedia

Tahiti keel on Austroneesia hõimkonna Kesk-Ida-Austroneesia keelkonna Okeaania keelte harusse kuuluv keel. (1)

Tegemist on polüneesia keelega, mis on lähedases suguluses rarotonga ja havai keelega(2), seetõttu on tahiti keele sõnavara 85% ulatuses sarnane rarotonga ja 75% ulatuses sarnane havai keelega. (1)

Täpsem piirkond, kus tahiti keelt kõneldakse[muuda | redigeeri lähteteksti]

Tahiti keelt räägitakse peamiselt Seltsisaartel, mõnedel saartel Tuamotus, sealhulgas Miharo saartel. Samuti Uus-Kaledoonias (varasem nimekuju Briti Kolumbia(3)), Uus-Meremaal ja Vanuatus.

Kõnelejate arv[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kõnelejate arv Prantsuse Polüneesias on 63 000 (info põhineb 2007. aasta rahvaloendusel). Kõnelejate arv kõikides riikides kokku on 68 260. (1)

Numbrid 1—10 tahiti keeles.[muuda | redigeeri lähteteksti]

1. ho’e
2. piti
3. toru
4. maha
5. pae
6. puo
7. hitu
8. va’u
9. iva
10. ‘ahuru

Keele struktuuri andmed[muuda | redigeeri lähteteksti]

Foneetika ja fonoloogia[muuda | redigeeri lähteteksti]
a ’ā /a/, /ɑː/
e ’ē /e/, /eː/
i ’ī /i/, /iː/
m /m/
o ’ō /ɔ/, /oː/
p /p/
r /r/
t /t/
u ’ū /u/, /uː/
v /v/
’eta /ʔ/

(9)

Tähestiku viimane täht eta on larüngaalklusiil ehk kõrisulghäälik, mille IPA transkriptsioon on tabelis nähtav. Kõrisulghäälikud on üldiselt polüneesia keeltes levinud nähtus, kuid sellegipoolest peavad paljud inimesed eta`d ekslikult kirjavahemärgiks. Varem kasutati kõrisulghäälikuid kasutati kirjalikes tekstides harva, kuid nüüd on trend muutumas ning akadeemikud on hakanud neid taas tekstides kasutama. Tahiti keeles pole kinnistunud pearõhku. (4)

Tahiti keel on kvantiteetkeel, mis tähendab, et välde eristab tähendust. Pika täishääliku märkimiseks kasutatakse rõhukriipse. Näiteks pāto tähendab tahiti keeles "korjama", pato aga "välja murdma". Rõhukriipsu kasutatakse kirjakeeles siiski harva. (9)

Süntaks[muuda | redigeeri lähteteksti]

Tahiti keele puhul on tegemist analüütilise keelega, seega afikseid kasutatakse vähe. Tahiti keele tüüpiline sõnajärg on VSO (4) mis tähendab, et verbile (tegusõnale) järgneb subjekt, millele järgneb objekt. See on tüüpiliseks sõnajärjeks vaid 10% maailma keelte puhul ning sellised keeled on koondunud Vaikse ookeani piirkonda. (8)

Näide tahitikeelsest tekstist[muuda | redigeeri lähteteksti]

E fanauhia te tā'āto'ara'a o te ta'atātupu ma te ti'amā e te ti'amanara'a 'aifaito. Ua 'ī te mana'o pa'ari e i te manava e ma te 'a'au taea'e 'oia ta ratou ha'a i rotopū ia ratou iho, e ti'a ai.
Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim. (Inimõiguste ülddeklaratsioon artikkel 1) (2)

Kirjaviis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kuni 19. sajandini puudus tahiti keelel tähestik. Selle lõi uelsi ajaloolane ja lingvist John Davis, kasutades selleks ladina tähestikku. Ta kirjutas esimese trükiraamatu tahiti keeles, milleks oli tahiti tähestik pealkirjaga ,,Te Aebi no Tahiti“ ning mis anti välja 1810. aastal. (2)

Huvitavat keele kohta[muuda | redigeeri lähteteksti]

Enamik avaldatud kirjalikest materjalidest tahiti keeles on religioossed või hariduslikud tekstid. (2) 1975. aastal loodi Tahiti akadeemia (ingl k Tahitian academy), mis koosnes 20 liikmest ning selle tulemusena toodi tahiti keel, mida oli 20. sajandil üle 40 aasta peetud võõrkeeleks, 1982. aastal tagasi koolidesse.

1980 aastal kaalus Prantsuse Polüneesia territoriaalassamblee tahiti keele ametlikuks keeleks nimetamist ning sellele prantsuse keelega võrdse staatuse andmist. Seda siiski ei tehtud, kuna Prantsuse konstitutsioon ei luba mitut riigikeelt Prantsuse territooriumil. Seetõttu on tahiti keel õigusteaduslikult ainult regionaalne dialekt. (6)
2013. aastal pöördus Prantsuse Polüneesia valitsus Prantsusmaa poole palvega muuta Prantsuse konstitutsiooni, et tahiti keelt saaks kasutada parlamendis ametliku keelena. Prantsuse Polüneesia esindaja Prantsuse senatis, Richard Tuheiava, on arvamusel, et tahiti keel on Prantsuse Polüneesia põliselanike identiteedi osa. Samuti mainis ta, et tahiti keel ei ole midagi kaduvat, kuna 75% Prantsuse Polüneesia elanikest on polüneeslased ning umbes pooled neist räägivad tahiti keelt. (7)

Tahiti keelt õpetatakse nii algkoolis kui ka gümnaasiumis. Samuti on olemas tahitikeelseid ajakirju, luulet, filme ning raadioprogramme. (1)

1) http://www.ethnologue.com/cloud/tah

Ethnologue'i lehel esitatud graafikus on toodud välja tahiti keele koht kõigi elavate keelte seas. Graafikul on iga maailma keel tähistatud väikese täpiga, mis paigutatud graafikul sõltub rahvaarvust (rahvaarv on märgitud vertikaalsel joonel) ning arengutasemest või ohustatusest (eelmainitud on märgitud horisontaalsel joonel).Rahvaarvu hulka on arvatud eeldatav inimeste hulk, kes räägib seda keelt esimese keelena. Vaadeldavate keelte puhul kasutavad värvikoodid on järgmised


  • Lilla EGIDS* tase 0-4
  • Sinine EGIDS tase 5
  • roheline EGIDS tase 6a
  • kollane EGIDS tase 6b-7
  • punane EGIDS tase 8a-9
  • must EGIDS tase 10
  • EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale), on skaala, mida kasutatakse keele üldise arengu ning väljasuremisohu hindamiseks.(1)

Tahiti keele EGIDS tase on 4 ning tähiti keel on antud joonisel märgitud suure lilla täpiga, mis tähendab, et antud keel on arenenud punktina, kus seda kasutatakse ja hoitakse alal kogukonna ja koduväliste institutsioonide poolt.(1)

Tahiti keele sõnavara[muuda | redigeeri lähteteksti]

Ebatavaliseks nähtuseks tahiti keeles on see, et nii kätt, käsivart kui ka sõrme tähistab üks ja sama sõna. Kui kätt ja käsivard sama sõnaga tähistavad keeled jaotuvad enam vähem ühtlaselt, siis sõrme käega võrdsustavad keeled on suures vähemuses.(4)

Tahiti keeles on järgarvud alates number kahest tuletatud numeraalidest ehk arvsõnadest. Võrdluseks võib tuua eesti keele, kus järgarvud alates kolmest on tuletatud tavalistest numeraalidest: esinene (<- üks) ja teine (<- kaks), aga kolmas (<- kolm), neljas (<- neli) jne.


Sagedased sõnad

jah
tere tulemast maeva
ei 'aita
mees tane
naine vahine
tervist! manuia
vesi vai
hea maitai
väga hea maitai roa
tänan
tänan väga maruru
Taevas ra'i
head aega parahiAllikad[muuda | redigeeri lähteteksti]

1. http://www.ethnologue.com/language/tah
2. http://www.omniglot.com/writing/tahitian.htm
3. http://www.eki.ee/knab/keelk.htm
4. http://wals.info/languoid/lect/wals_code_tah
5. http://www.frommers.com/destinations/french-polynesia/271213
6. http://www.thetahititraveler.com/general-information/society/language-in-tahiti/
7. http://www.radioaustralia.net.au/international/2013-07-10/french-polynesia-seeks-constitutional-recognition-of-tahitian-language/1158970
8. http://moorea.berkeley.edu/research/projects/structure-and-use-tahitian-language
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Tahitian_language