Analüütiline keel

Allikas: Vikipeedia

Analüütiline keel on keeletüpoloogias sellist tüüpi keel, milles iga sõna lauses koosneb vaid ühest morfeemist. Süntaktilisi seoseid väljendatakse abisõnade, sõnajärje jm abil, sõnu endid ei muudeta ega lisata neile teisi morfeeme. Analüütilised on näiteks lao keel, inglise keel.

Teised keeletüübid morfoloogilise sünteesi astme järgi on sünteetiline ja polüsünteetiline.