Strateegiline filantroopia

Allikas: Vikipeedia

Strateegiline filantroopia (inglise keeles venture philanthropy) on riskikapitali põhimõtetele toetuv heategevuse liik, mis pakub nii rahalist kui mitterahalist (oskusteave, vabatahtlik inimressurss) toetust sotsiaalsetele algatustele, mis tegutsevad ühiskonna edendamise nimel. Strateegilise filantroopia eesmärgiks on tõsta nende organisatsioonide tegevusvõimekust, mille kaudu suurendatakse positiivset mõju ühiskonnas nii sotsiaal-, keskkonna- kui ka kultuurivaldkonnas. Strateegiline filantroopia on filantroopia spetsiifilisem suund.

Eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

Strateegilise filantroopia eesmärgiks on tõsta ühiskondlike organisatsioonide tegevusvõimekust, mille kaudu suurendatakse positiivset mõju ühiskonnas nii sotsiaal-, keskkonna- kui ka kultuurivaldkonnas.

Iseloomustus[muuda | muuda lähteteksti]

  • Tihe koostöö toetuse saajaga
  • rahastus vastavalt arenguvajadustele
  • mitmeaastane toetus
  • mitterahaline toetus, st oskusteabe vahendamine/pakkumine
  • toetusorganisatsioonide tegevusvõimekuse tõstmine
  • ühiskondliku mõju (tegevustulemuse) hindamine

Mõisted[muuda | muuda lähteteksti]

  • Toetajad – fondid, ettevõtted, eraisikud, korporatsioonid. Toetajad ootavad esmajoones sotsiaalset kasu oma "investeeringult".
  • Strateegilise filantroopia organisatsioonid – vahendavad finantseerimist vastavalt toetuse/investeeringu saaja arenguvajadusele koos oskusteabe kaasamisega, orienteerudes organisatsiooni tegevusvõimekuse tõstmisele ja oodates toetuselt esmajoones sotsiaalset kasu(mit). Võimalik finantskasum suunatakse tavaliselt tagasi uutesse sotsiaalsetesse investeeringutesse. SF-organisatsioonid toimivad valdavalt sihtasutuste või fondidena. Või ühendustena, mis kasutavad mõlemat tegevusvormi.
  • Toetuse saajad (eng investees) – organisatsioonid (algatused) ja sotsiaalsed ettevõtted (kriitilises) arengufaasis, kus toetus võimaldab olulist arenguhüpet.

Strateegiline filantroopia Eestis[muuda | muuda lähteteksti]

Eestis on strateegilise filantroopia mõtteviisi maaletoojaks Heateo Sihtasutus, mille juurde loodi aastal 2018. Eesti esimene strateegilise filantroopia fond - Heateo Mõjufond. Mõjufondis saavad ühiskondlikud algatused endale mitmeks aastaks pühendunud partneri, kellega koos organisatsiooni arendada ja lahenduse mõju-ulatust suurendada. Algatuste juhid ja meeskonnad saavad osa nõustamisest erinevates valdkondades: strateegia, kommunikatsioon, finantsid, juhtimine, mõju hindamine ja mõõtmine. Heateo Mõjufond töötab nii alustavate kui kasvufaasis olevate ühiskondlike organisatsioonidega.

Artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]