Mine sisu juurde

Standardviga

Allikas: Vikipeedia

Standardviga on hinnang (st näitab), kui sarnane on vaadeldava valimi keskmine oletatavale populatsiooni keskmisele, samas kui standardhälve näitab, kuivõrd valimis olevad üksikväärtused erinevad valimi keskmisest. Seega sõltub standardviga valimi suurusest, vähenedes valimi suurenedes. Standardhälve valimi suurusest otseselt ei sõltu. Standardviga arvutatakse jagades valimi standardhälve (s) ruutjuurega valimi suurusest (n). Valemite keeles: