Seto Käsitüü Kogo

Allikas: Vikipeedia

MTÜ Seto Käsitüü Kogo (SKK) loodi 18. juulil 2006.a. Obinitsas Setomaal. Organisatsiooni põhieesmärk on seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu. SKK põhineb enda tegevuses kolmel sambal: 1) traditsioonilise käsitöö säilitamine; 2) selle edasiandmine järeltulevatele põlvedele ja 3) seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse toetamine.

Eesmärgi täitmiseks korraldab ühendus koolitusi ja õppereise, näitusi ja ühiselt laatadel osalemisi, annab välja trükiseid ja teeb koostööd erinevate organisatsioonidega, et esindada ja kaitsta Setomaa käsitööliste huve. Kutsub ellu ja viib läbi erinevaid projekte.

SKK kuulub koos organisatsioonidega, nagu Setomaa Valde Liit (asutatud 1994), Setomaa Turism (2006), Piiriäärne energiaarendus (2007), Seto Küük (2017) ülesetomaaliste organisatsioonide hulka, kelle tegevuse eesmärk on Setomaa kultuuripärandi ja maaelu säilimine.

Allikad:

www.kogo.ee

www.setomaa.ee

http://www.visitsetomaa.ee/