Mine sisu juurde

Sensitiivsusanalüüs

Allikas: Vikipeedia

Sensitiivsusanalüüs (inglise keeles sensitivity analysis) on analüüsimeetod, mille abil on võimalik tuvastada süsteemi või matemaatilise mudeli väljundis sisalduva määramatuse seos sisendis sisalduva määramatusega.

Sensitiivsusanalüüsi eesmärkideks võib olla:

  • testida süsteemi või mudeli vastupidavust (robustness) määramatust sisaldavas olukorras;
  • paremini mõista süsteemi või mudeli sisendite ja väljundite suhteid;
  • vähendada määramatust, tuvastades sellised süsteemi või mudeli sisendid, mis põhjustavad väljundites sisalduva määramatuse kasvu ning muuta süsteem või mudel selle kaudu vastupidavamaks;
  • otsida süsteemis või mudelis vigu ning välistada sisendite ja väljundite soovimatuid suhteid;
  • mudelit lihtsustada, määrates kindlaks sellised mudeli sisendid, millel väljunditele mõju puudub ning tuvastada ja eemaldada mudeli ülearused struktuuriosad;
  • tõhustada modelleerijate ja otsustajate (decision maker) koostööd, muutes soovitused usaldusväärsemaks, arusaadavamaks, vastupandamatumaks või veenvamaks;
  • leida sisendite mõjuruumis (space of input factors) selliseid tegureid, mille puhul süsteemi või mudeli väljund on kas maksimaalne, minimaalne või optimaalne (st vastav teatud optimaalsetele kriteeriumidele, vt ka optimeerimine, Monte Carlo meetod).
  • suure hulga parameetritega kalibreerimismudelite puhul hõlbustada kalibreerimistasandi leidmist, keskendudes vaid sensitiivsetele parameetritele. Parameetrite sensitiivsuse mitteteadmine ning tegelemine mittesensitiivsete parameetritega võib põhjustada uurijale mõttetut ajakulu.