Semiidid

Allikas: Vikipeedia

Semiidid on semi keeli kõnelevad rahvad Ees-Aasias (sh. juudid) ja Aafrika kirdeosas (peamiselt Etioopias ja Eritreas). Semiidid on üks kolmest europiidse rassi suuremast alajaotusest aarialaste ja hamiidide (pm. Põhja-Aafrika islamiusuliste jt. araablaste) kõrval.