Robert Sternberg

Allikas: Vikipeedia

Robert Sternberg (sündinud 8. detsembril 1949 Newarkis) on ameerika psühholoog, kolmekomponendilise intelligentsusteooria autor.

Kolmekomponendiline intelligentsusteooria[muuda | muuda lähteteksti]

Sternbergi arvates mõõdavad tavalised intelligentsustestid ainult analüütilist intelligentsust, kuid tegelikult koosneb intelligentsus kolmest osast:

 • analüütiline intelligentsus seostub inimeste seesmiste kognitiivsete protsessidega:
  • vajaliku teabe omandamine;
  • probleemi käsitluse plaanimine;
  • teadmiste kohandamine plaaniga konkreetse ülesande lahendamisel;
 • loovus ehk kreatiivne intelligentsus seostub inimese kogemustega – teadmisi ja kogemusi kasutatakse uute olukordade lahendamisel ja millegi loomisel (sarnaneb Raymond Cattelli liikuva ja ladestunud intelligentsuse teooriaga);
 • praktiline intelligentsus seostub igapäevaste probleemide lahendamisega ja on sõltuvuses inimese sotsiaalsest ja kultuurilisest keskkonnast.

Armastuse teooriad[muuda | muuda lähteteksti]

Sternberg uuris ka armastust ning töötas välja armastuse kolmnurgamudeli, ka teisi armastuse teooriad ja mõõtmisskaala.

Armastuse kolme komponendi teooria[muuda | muuda lähteteksti]

 Pikemalt artiklis Armastuse kolme komponendi teooria

Sternbergi armastuse kolme komponendi teooria kontekstis on (1986, 1998) on armastusekogemusel kolm komponenti: kirg, lähedus ja kohustus (decision/commitment). Need võivad esineda üksi või mitmesugustes kombinatsioonides ja neil on mitmeid erinevusi. Ainult läheduse puhul on tegemist armastusega sõprade vahel, kire puhul pimeda armumisega esimesest pilgust. Nende kolme armastuse komponendi kombinatsioonid annavad 8 armastussuhte liiki. Nii näiteks on mittearmastuse korral puudu nii lähedus, kirg kui ka otsustus/pühendumus. Kui suhtes on vaid kohustuse komponent, siis tegemist on tühja armastusega, mil indiviid on otsustanud armastada teist inimest ja on pühendunud. Romantiline armastussuhe koosneb kirest ja lähedusest ilma kohustuseta. Vennalik armastus koosneb lähedusest ja kohustusest; selline suhe võib valitseda ka staažikate abielupaaride vahel. Mõtlematu armastus koosneb kirest ja kohustusest, kuid selles puudub ühendav ja stabiliseeriv lähedus. Ainult küps armastus (consummate love) tuleneb kõigist kolmest komponendist ja selle alalhoidmine nõuab pidevat pingutust.[1]

Robert Sternberg töötas nende kolme armastuse komponendi hindamiseks välja armastuse kolmnurgaskaala (lüh TTLS).[2][3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Pamela C. Regan, The Mating Game: A Primer on Love, Sex, and Marriage, Chapter 7: General Theories of Love, 2008, 4-8
 2. Sternberg’s Triangular Love Scale, http://www.kordoutis.gr/STLS.pdf
 3. Robert Sternberg, "The Triangular Love Scale", The Triangle of Love: Intimacy, Passion, Commitment., 1988

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Videoloeng, Tõnu Lehtsaar, "Armastusest perekonnasuhetes". (Sternbergi kolmnurgamudeli ja Lee armastusestiilide näitel) [1] Tartu Ülikooli Televisioon (UTTV).