Ristkülik

Allikas: Vikipeedia

Ristkülik on tasandiline nelinurk, mille kõik nurgad on täisnurgad.

Ristküliku vastasküljed on omavahel paralleelsed.

Kui tähistada ühe külje pikkus tähega a ning selle kõrval asetsev külje pikkus tähega b, siis ristküliku ümbermõõt on arvutatav valemiga P=2 \cdot (a+b)

ning ristküliku pindala valemiga S=a \cdot b