Mine sisu juurde

Retentsiooniindeks

Allikas: Vikipeedia

Retentsiooniindeks ehk Kovatsi indeks on orgaanilist ühendit iseloomustav suurus, mis arvutatakse välja selle aine gaasikromatograafilise kolonni läbimise suhtelise aja (suhtelise retentsiooniaja) põhjal. Põhineb see asjaolul, et süsiniku aatomite arv molekulis on lineaarselt seotud log(t’r) väärtusega. Isotermilise gaasikromatograafia korral määratava komponendi (x) Kovatsi retentsiooniindeks (I) on leitav järgmisest võrrandist:

, kus

n – määratava komponendi ees väljuva alkaani süsiniku aatomite arv
N – määratava komponendi järel väljuva alkaani süsiniku aatomite arv
t’r – retentsiooniaeg alates nullpiigi väljumisest

Gaasikromatograafilise kolonni temperatuuri programmeerimise korral on retentsiooniindeks (I) leitav järgmisest võrrandist:

, kus

tr(x) - määratava komponendi retentsiooniaeg
tr(n) – määratava komponendi ees väljuva alkaani retentsiooniaeg
tr(N) – määratava komponendi järel väljuva alkaani retentsiooniaeg
z – määratava komponendi ees väljuva alkaani süsiniku aatomite arv

Ainete identifitseerimiseks võrreldakse retentsiooniindeksite (soovitatavalt määratuna nii mittepolaarse kui ka polaarse kolonniga) väärtuste vastavust kirjanduses esitatud andmetega ja standardühenditele saadud väärtustega. Ainete identifitseerimiseks on need andmed vajalikud, kuid tihti mitte piisavad.