Raudteesuurtükk

Allikas: Vikipeedia

Raudteesuurtükk on suurtükk (enamasti suurekaliibriline), mis on paigaldatud raudteevagunile (eriti suuremõõtmelise suurtüki puhul ka vagunitele), ning on ka veo ja tulistamise ajal samal vagunil.

Üldiselt on raudteesuurtükkidena kasutusel laevadele mõeldud või isegi sealt pärit suurtükid. Seetõttu kasutati neid võitluses vaenlase laevadega, kindlusehitiste kompleksidega jm suuremõõduliste sihtmärkidega.

Raudtee kasutamine võimaldas oluliselt suurendada suurte suurtükkide mobiilsust ja nende tulejõu paremat ärakasutamist. Raudteesuurtükivagun on enamasti vastava rongi koosseisus, milles on laskemoona-, meeskonna-, staabi-, õhutõrje-, remondi- vms otstarbega vagunid. Enamasti moodustabki üks raudteesuurtükk omaette patarei.

Tänapäeval üldiselt ei kasutata enam raudteesuurtükke, eriti suurekaliibrilisi, sest nende suurus ja piiratud liikuvus teevad neist vaenlase suurepärase sihtmärgi. Samuti on tänapäeval võimalik toimetada samasugune laeng samale kaugusele oluliselt lihtsamalt, nt raketiga.