Puistuelement

Allikas: Vikipeedia

Puistuelement (stand component)) on puistu ühes rindes olevate sama puuliigi puude kogum ehk sama liiki puud, mis on ühesuguse tekkeviisiga, samasuguse vanusega ja ühtemoodi arenenud. Näiteks esimeses rindes olevad männid või teises rindes olevad kuused on omaette puistuelemendid. Ühe puuliigi puud võivad jaguneda mitme elemendi vahel, kui neid leidub eri rinnetes.

Puistuelementide kaupa kirjeldatakse kasvava metsa takseertunnuseid.

Ühes ja samas metsakasvukohatüübis kasvavat ühevanuselist, ühesuguse päritoluga lihtpuistut saab kujutada ette ühe elemendina. Iga puuliigi iga põlvkond igas rindes moodustab ühe elemendi. Näiteks: puistu koosseisuga esimeses rindes 55Mä 35Ku 10Ks ja teises rindes 100Ku koosneb neljast puistu elemendist.