Prügilagaas

Allikas: Vikipeedia

Prügilagaas on prügilasse toodud orgaanilise aine lagunemisel tekkiv gaaside segu, mida harilikult kogutakse suletud prügilatest või prügila suletud osast.

Nagu ka teised biogaasid, koosneb prügilagaas peamiselt metaanist ja süsinikdioksiidist, kuid sisaldab lisaks ka muid gaasilisi ühendeid (veeauru, molekulaarset lämmastikku ja hapnikku, väävelvesinikku jms), sealhulgas toksilisi ühendeid. Prügilagaasi kasutatakse valdavalt kütusena. Suurema niiskuse-, süsinikdioksiidi ja muude gaasiliste lagusaaduste sisalduse tõttu on prügilagaasi kütteväärtus maagaasi kütteväärtusest enamasti natuke väiksem. Koostises olevate kõrvalgaaside tõttu ei sobi prügilagaas hästi keemiatööstuse toormeks.

Gaasi kogumiseks rajatakse prügila sulgemisel ladestatud prügi ülemistesse kihtidesse kogumistorustik ja kaetakse see pealt õhukindlalt.

Prügilates, kus prügilagaasi ei koguta, pääsevad need gaasid otse atmosfääri, kus osa neist annavad kasvuhoonegaasidena oma panuse inimtekkelisse kliimamuutusesse.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]