Portaal:Keel/Oodatud

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Created Tue, 05 Nov 2019 15:41:12 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)[muuda lähteteksti]

Wanted Title
33 Bot
23 SOV
18 Paapua keeled
18 Loomulik keel
16 Nigeri-Kongo keeled
16 Petri Kallio
16 Moni-khmeeri keeled
14 Nimi
14 Nahhi-Dagestani keeled
14 Kesk-Ida-Austroneesia keeled
13 Keelesugulus
13 Okeaania keeled
12 Staatiline tüüpimine
12 Võrdlev-ajalooline keeleteadus
11 Lääne-Okeaania keeled
10 Foiniikia kiri
10 Sõnamuutmine
10 Dagestani keeled
10 Võrdlev keeleteadus
9 Tõlkimine
9 Filipiini keeled
9 Moni-khmeeri keelkond
9 Maaja keelkond
9 Referent
9 Etruski kiri
9 Tingiv kõneviis
9 Makrožee-bororo hõimkond
9 Itali keeled
9 Väiketäht
9 Väljasurnud keel
8 Sugu (keeleteadus)
8 Leksikon
8 Kesk-Ida-Okeaania keeled
8 Grammatiline sugu
8 Ante Aikio
8 Kartveli keeled
8 Lääneuurali keel
8 Kagu-Dagestani keeled
8 Transitiivlause
8 Noodijoon
8 VSO
8 Olevik (keeleteadus)
8 Ethnologue
7 Hääldus
7 Juma keeled
7 Antiikva
7 India keeled
7 Enneminevik
7 Järgarvsõna
7 Johanna Laakso
7 Sõnamoodustus
7 Asko Parpola
7 Täisminevik
7 Keskvokaal
7 Üld-Uus-Guinea hõimkond
7 Velaar
6 Lihtminevik
6 Joonas Ahola
6 Avaari keel
6 Soome-permi keeled
6 Sõnavahe
6 Keeleüksus
6 Sõnatuletus
6 Sulud
6 Laen (keeleteadus)
6 Austraalia keeled
6 Keelekontaktid
6 Osseedi keel
6 Karolingide minuskel
6 Väljend
6 Kariibi keeled
6 Teonimi
6 Pekka Sammallahti
6 Teade
6 Ida-Karjala
6 Ida-Sudaani keeled
6 Heliline häälik
6 Semikoolon
6 Punkt (kirjavahemärk)
6 Absolutiiv
6 Ergatiiv
6 Frog
6 Aproksimant
6 Iberoromaani keeled
6 Tegevus
6 Lokatiiv
6 Infiniittarind
6 Rahvamuusikaansambel
6 Indiaani keeled
6 Põhja- ja Kesk-Vanuatu keeled
6 Pama-njunga keeled
5 Murdekontiinum
5 Üld-Uus-Guinea keeled
5 Logogramm
5 Literaat
5 Sisekohakäänded
5 Sališi keeled
5 Sidekriips
5 Soome murded
5 Lähtekeel
5 Lõheroosa
5 Labiaal
5 Anatoolia keeled
5 Obiugri keeled
5 Algsemi kiri
5 Kaldkriips
5 Guri keelkond
5 Tõlketeooria
5 Purpurpunane
5 Hääldamine
5 Kõnepuue
5 Häälikuseade
5 Velaarid
5 Tühik
5 Clojure
5 D (programmeerimiskeel)
5 Dargi keel
5 Untsiaal
5 Generatiivne grammatika
5 Preisi sinine
5 Pehme suulagi
5 Ida-moni-khmeeri keeled
5 Keelekontakt
5 Sünteetiline keel
5 Keelekuju
5 Asli keeled
5 Riim
5 Konvergents (keeleteadus)
5 Vahe-Filipiini keeled
5 Järveirokeesi keeled
5 Põhja ja Kesk-Vanuatu keeled
5 Tegija
5 Jaakko Häkkinen
5 Juha Janhunen
5 Juur (keeleteadus)
4 Raadiosaade
4 Robert Mailhammer
4 Reflektiivne programmeerimine
4 Ruutkapitaal
4 Taevasinine
4 Tähistatav
4 Täisalus
4 Treema
4 Toski murderühm
4 Theo Vennemann
4 Uno Ainsoo
4 Vaikse ookeani keeled
4 Ł
4 Volta-Kongo keeled
4 Victor Golla
4 Vene-Rootsi sõda (1590–1595)
4 Talõši keel
4 Tallinna Ülikooli kirjandusauhind
4 Sihtkeel
4 Seppo Suhonen
4 Segment
4 Scala
4 Soome-saami keeled
4 Soome-volga keeled
4 Raadioringhääling
4 Sõne (informaatika)
4 Sugulaskeel
4 Subtraktiivne värvisüntees
4 Sagedusala
4 Lihtvorm
4 Grammatiline tähendus
4 Helitu häälik
4 Hoka hõimkond
4 Gottfried Keller
4 George Lakoff
4 Geminaat
4 Georg Büchner
4 Häälikuühend
4 Idasaami keeled
4 Initsiaal
4 Instrumentaal
4 Jenissei keeled
4 Inglise filoloogia
4 Ingerisoome murded
4 Idioom
4 Imihäälik
4 Forth
4 Eskimo keeled
4 Apraksia
4 Arengupuue
4 Asuursinine
4 Antonüümia
4 Ajamäärsõna
4 Aditiivne värvisüntees
4 Agraafia
4 Balti algkeel
4 Bilabiaalid
4 Eiffel
4 Ekspressiivne kõnehäire
4 Dylan
4 Ch
4 Bilabiaalne konsonant
4 Birgit Anette Olsen
4 Jutoasteegi keelkond
4 Järelliidik
4 Morfofonoloogia
4 Märksõna
4 Nahhi-dagestani keeled
4 Mesomelaneesia keeled
4 Meessugu
4 Lääne-Austroneesia keeled
4 Madal vokaal
4 Nahhi keeled
4 Nominaalklass
4 Paleoaasia keel
4 Paleoaasia keeled
4 Otto Donner
4 Oromo keel
4 Nominatiivne tüüpimine
4 Nurksulud
4 ALGOL 68
4 Lembit Ainsoo
4 Keskkhoisani keeled
4 Kohamäärsõna
4 Koobaltsinine
4 Keelerühm
4 Karmiinpunane
4 Kaadmiumkollane
4 Kami-tai keeled
4 Koondlause
4 Korrektor
4 Leksikaalne tähendus
4 Leksikaalsed vahendid
4 Leksikaalne morfeem
4 Lazi keel
4 Lause teatestruktuur
4 Lauseehitus
4 Põhjakaukaasia keeled