Portaal:Keel/Oodatud

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Created Mon, 25 Jun 2018 11:01:57 +0000 by the MissingTopics tool (run again with these settings)[muuda lähteteksti]

Wanted Title
17 Loomulik keel
14 Nimi
12 Staatiline tüüpimine
12 Keelesugulus
11 Võrdlev-ajalooline keeleteadus
10 SOV
10 Foiniikia kiri
10 Sõnamuutmine
9 Väiketäht
9 Välde
9 Võrdlev keeleteadus
9 Etruski kiri
9 Tingiv kõneviis
9 Referent
9 Sugu (keeleteadus)
8 Ethnologue
8 Väljasurnud keel
8 Transitiivlause
8 Tõlkimine
8 Noodijoon
8 Leksikon
7 Olevik (keeleteadus)
7 Sõnarõhk
7 Hääldus
7 Järgarvsõna
7 Velaar
7 India keeled
7 Sõnamoodustus
7 Täisminevik
7 Ülle Viks
7 Keskvokaal
6 Kartveli keeled
6 Ante Aikio
6 Heliline häälik
6 Heti keel
6 Infiniittarind
6 Lihtminevik
6 Ligatuur (kiri)
6 Sõnatuletus
6 Grammatiline sugu
6 Keeleüksus
6 Enneminevik
6 Teonimi
6 Teade
6 Punkt (kirjavahemärk)
6 Väljend
6 Venemaa Teaduste Akadeemia
6 Sõnavahe
6 Keelekontaktid
6 Ohustatud keel
5 Kõnepuue
5 Aproksimant
5 Literaat
5 Latinisatsioon
5 Labiaal
5 Sulud
5 Sugulaskeel
5 Sisekohakäänded
5 Rahvamuusikaansambel
5 Austraalia keeled
5 Obiugri keeled
5 Baitkood
5 Pama-njunga keeled
5 Pehme suulagi
5 Poolnoot
5 Petri Kallio
5 Peter von Köppen
5 Riim
5 Asko Parpola
5 Tegevus
5 Soome-permi keeled
5 Soome murded
5 Lokatiiv
5 Semikoolon
5 Savvati Smirnov
5 Ng
5 Nahhi-Dagestani keeled
5 Savo
5 Logogramm
5 Clojure
5 Tegija
5 Ida-Karjala
5 Algsemi kiri
5 Indiaani keeled
5 Jaakko Häkkinen
5 Tõlketeooria
5 Häälikuühend
5 Häälikuseade
5 Ergatiiv
5 Absolutiiv
5 Dagestani keeled
5 D (programmeerimiskeel)
5 Hääldamine
5 VSO
5 Tundur
5 Tühik
5 Juur (keeleteadus)
5 Keelekontakt
5 Kaldkriips
5 Juha Janhunen
5 Johanna Laakso
5 Keelerühm
5 Keelekuju
4 Algonkini keeled
4 Ajalooline keeleteadus
4 Ajamäärsõna
4 Sünkroontõlge
4 Põhjakaukaasia keeled
4 Õiguskeel
4 Ł
4 Tegijanimi
4 Tallinna Ülikooli kirjandusauhind
4 Reflektiivne programmeerimine
4 Agraafia
4 Raadiosaade
4 Sagedusala
4 Täisalus
4 Antiikva
4 Tähtkiri
4 Tähistatav
4 Treema
4 Sidekriips
4 Anatoolia keeled
4 Antonüümia
4 Uno Ainsoo
4 Tšaadi keeled
4 Sõne (informaatika)
4 Scala
4 Vaikse ookeani keeled
4 Madal vokaal
4 Instrumentaal
4 Irokeesi keeled
4 Ingrid
4 Ingerisoome murded
4 Ida-Sudaani keeled
4 Idioom
4 Itali keeled
4 Jakob
4 Keskkhoisani keeled
4 Kirjamärk
4 Kami-tai keeled
4 Järelliidik
4 Jenissei keeled
4 Hetiidi keel
4 Helitu häälik
4 Esitähtlühend
4 Dargi keel
4 Ekspressiivne kõnehäire
4 Eiffel
4 Dylan
4 Egiptuse keeled
4 Eve
4 Evi
4 Generatiivne grammatika
4 Grammatiline tähendus
4 Geminaat
4 Forth
4 Filosoofiadoktor
4 Kohamäärsõna
4 Konvergents (keeleteadus)
4 Mälestuspäev
4 Mõttekriips
4 Morfofonoloogia
4 Moni-khmeeri keeled
4 Dj
4 Meessugu
4 Berberi keeled
4 Nominaalklass
4 Osseedi keel
4 Paapua keeled
4 Oskuskeelekorraldus
4 Nurksulud
4 Nominatiivne tüüpimine
4 Lähtekeel
4 Ch
4 Laen (keeleteadus)
4 Lause teatestruktuur
4 Ladina kirjaviis
4 Kuši keeled
4 Koolon
4 Korrektor
4 Lauseehitus
4 Leksikaalne morfeem
4 Lembit Ainsoo
4 Lihtvorm
4 ALGOL 68
4 Leksikaalsed vahendid
4 Leksikaalne tähendus
4 Paleoaasia keeled