Passaaž (muusika)

Allikas: Vikipeedia

Passaaž on muusikas peamiselt astmelist liikumist sisaldav figuratsioon.

Itaalias 16. sajandi lõpust 18. sajandini oli passaaž nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusikas põhiliselt improviseeritud astmelist liikumist sisaldav figuratsioon. Varabarokkmuusikas võis see sõna viidata ka ornamentikale üldiselt, sealhulgas ornamentidele, nagu triller ja grupeto, aga ka diminutsioonile.

Mõlemad tähendused ilmuvad juba Rognoni raamatus "Selva de varii passaggi" (1620). Rousseau (Dictionnaire de musique, 1767) tõlkis itaaliakeelse passaggio prantsuskeelseks vasteks passage, märkides, et passažide laulmine oli itaalia lauljate seas tavalisem kui prantsuse lauljate seas.

Tänapäeval mõistetakse passaaži all nii vokaalset kui ka instrumentaalset, tihti efektset ja virtuoosset mängu- või lauluvõtet, mis seisneb hulga kiirete helide esitamises meloodia kahe põhiheli vahel. Passaažid võivad olla, kuid ei pea olema meetrilise struktuuri osad. Tänapäeval võivad passaažid lisaks astmelisele liikumisele sisaldada ka suuremad hüppeid, mis lähendab passaaži arpedžole.