Mine sisu juurde

Nasdaq First North

Allikas: Vikipeedia

Nasdaq First North on väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele loodud alternatiivturg, mida opereerivad Nasdaqi börsid Põhja- ja Baltimaades.

Juriidiliselt on First Northi turg mitmepoolne kauplemissüsteem, mis pakub kapitali kaasamise ja kauplemisele võtmise võimalust ettevõtetele, kes soovivad kaasata raha kapitaliturgudelt, kuid ei soovi veel siseneda reguleeritud turule. Alternatiivturul kauplemisele võetud ettevõtetele kehtivad leebemad nõuded ja regulatsioonid kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Lisaks juhendavad ja aitavad ettevõtteid First Northi turule tulemisel lepingulised nõustajad.

First Northi tegutseb Põhja- ja Baltimaades paralleelselt reguleeritud turuga, kuid tal puudub reguleeritud turu õiguslik staatus. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega turul kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid.

Igal kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes on omakorda börsiga lepingulises suhtes. Nõustaja hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas First Northi reeglitega ning informeerib reeglite rikkumise korral börsi.

Investoritele pakub First North uusi investeerimisvõimalusi. Samas on oluline teada, et tulenevalt alternatiivturul esitatavatest madalamatest nõuetest, võib seal kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimine olla seotud suurema riskiga kui investeerimine reguleeritud turul kaubeldavatesse väärtpaberitesse.

First Northi alternatiivturg võrdluses reguleeritud turuga (põhi- ja lisanimekiri)[muuda | muuda lähteteksti]

Reguleeritud turg First North
Turu staatus ja järelevalve
Reguleeritud turg, kus on rakendunud kõik Euroopa Liidu ja kohalikud määrused Kauplemisega alustamise otsustab kohalik börs
Valmistumine sisenemiseks ja nõuded
Vähemalt kolmeaastane tegevusaeg Tegevusaja osas miinimumnõuded puuduvad
Vähemalt 4 miljoni euro suurune turuväärtus Miinimumnõudeid ei ole
Vähemalt 25% aktsiatest või 25 miljoni euro väärtuses aktsiaid peab olema avalikkuse hulka kuuluvate investorite käes Turuväärtuse kohta ja avalike investorite käes olevate aktsiate kohta miinimumnõuded puuduvad
Finantsinspektsiooni poolt heakskiidetud prospekt Prospekt või ettevõtte lihtsustatud tutvustus
Vajalikud välissoovitajad (investeerimispank, advokaadibüroo, rahvusvahelised audiitorid jne) ettevalmistusperioodi ajal Leping börsi poolt heakskiidu saanud nõustajaga
Teabe avalikustamine
Rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS) vastav raamatupidamine Kohalikele või rahvusvahelistele (IFRS) finantsaruandlusstandarditele vastav raamatupidamine
Aasta-, poolaasta- ja kvartalipõhised finantsaruanded Aasta- ja poolaastapõhised finantsaruanded, kvartalipõhist aruannet ei ole vaja
Avalik teave kohalikus ja inglise keeles Avalik teave kohalikus või inglise keeles
Avalik teade Hea Ühingujuhtimise Tava tunnustamise kohta Puudub nõue tunnustada Hea Ühingujuhtimise Tava
Riski tajumine investori poolt
Riskitaseme kontrollimiseks peab ettevõte täitma informatsiooni avalikustamise rangeid nõudeid Kõrgem riskitase, mis tuleneb ettevõttele esitatavatest madalamatest nõuetest

Ettevõtted Nasdaq Balti First Northi turul[muuda | muuda lähteteksti]

2019. aasta mai seisuga on Nasdaq Balti First Northi turul kauplemisel 13 ettevõtte väärtpaberid: