Moodul:Kaart

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Selle mooduli dokumentatsiooni saab kirjutada asukohta Moodul:Kaart/doc.

local p = {}
local coord = require( "Module:Koord" )

local function normalise(args)
	local lookup_table = {
		['lat']= 'latitude',
		['long'] = 'longitude',
		['suum'] = 'zoom',
		['laius']= 'width',
		['kõrgus'] = 'height',
		['tekst'] = 'text',
		['kirjeldus'] = 'description',
		['pealkiri'] = 'title',
		['raamita'] = 'frameless',
		['tähis'] = 'symbol',
		['värv'] = 'color',
		['suurus'] = 'size',
		['paksus'] = 'width',
		['läbipaistvus'] = 'opacity',
		['joone paksus'] = 'width',
		['joone värv'] = 'color',
		['joone läbipaistvus'] = 'opacity',
		['täitevärv'] = 'fill_color',
		['täitevärvi läbipaistvus'] = 'fill_opacity',
		['kujund'] = 'contour',
		['allikad'] = 'externes',
		['päring'] = 'query',
	}
	
	for k, v in pairs(lookup_table) do
		if args[k] ~= nil then
			args[v] = args[k]
		end
	end
	
	return args
end

local function decodeJsonList(value)
	--[[phab:T214984]]
	local trimmedValue = mw.text.trim(value, ',')
	return mw.text.jsonDecode('[' .. trimmedValue .. ']')
end

function p.marker(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	if args[1] == nil then --One coordinate is mandatory
		return
	end
	
	local properties = {
		['marker-color'] = args.color == nil and '#555555' or args.color,
		['marker-size'] = args.size == nil and 'medium' or args.size,
		['marker-symbol'] = args.symbol == nil and '' or args.symbol,
		['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
		['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
	}
	
	local latlng = mw.text.split( args[1], ",", true )
	local geojson = {
      type = "Feature",
      properties = properties,
      geometry = {
        type = "Point",
        coordinates = {
        	coord.dms2dec_convert(latlng[2], 'longitude'), 
        	coord.dms2dec_convert(latlng[1], 'latitude')
        }
      }
    }
  return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.line(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	if args[2] == nil then --At least two coordinates are mandatory
		return
	end
	
	local properties = {
		["stroke"] = args.color == nil and '#555555' or args.color,
		["stroke-width"] = args.width == nil and 2 or tonumber(args.width),
		["stroke-opacity"] = args.opacity == nil and 1 or tonumber(args.opacity),
		['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
		['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
	}
	
	local coordinates = {}
	local i = 1
	while args[i] ~= nil do
		local latlng = mw.text.split( args[i], ",", true )
		coordinates[i] = {
    	tonumber(latlng[2]), 
    	tonumber(latlng[1]),
    }
		i = i+1
	end
	
	local geojson = {
      type = "Feature",
      properties = properties,
      geometry = {
        type = "LineString",
        coordinates = coordinates
      }
    }
  return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.polygon(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	if args[3] == nil then --At least three coordinates are mandatory
		return
	end
	
	local properties = {
		["stroke"] = args.color == nil and '#555555' or args.color,
		["stroke-width"] = args.width == nil and 2 or tonumber(args.width),
		["stroke-opacity"] = args.opacity == nil and 1 or tonumber(args.opacity),
		["fill"] = args.fill_color == nil and '#555555' or args.fill_color,
		["fill-opacity"] = args.fill_opacity == nil and 0.3 or tonumber(args.fill_opacity),
		['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
		['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
	}
	
	local coordinates = {}
	local i = 1
	while args[i] ~= nil do
		local latlng = mw.text.split( args[i], ",", true )
		coordinates[i] = {
    	tonumber(latlng[2]), 
    	tonumber(latlng[1]),
    }
		i = i+1
	end
	local latlng = mw.text.split( args[1], ",", true )
	coordinates[i] = {
  	tonumber(latlng[2]), 
  	tonumber(latlng[1]),
  }
	
	local geojson = {
      type = "Feature",
      properties = properties,
      geometry = {
        type = "Polygon",
        coordinates = { coordinates }
      }
    }
  return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.query(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	local query
	if args[1] ~= nil then
		query = args[1]
	else
		return
	end
	
	local properties = {
		["stroke"] = args.contour ~= 'punkt' and args.color == nil and '#555555' or args.color,
		["stroke-width"] = args.contour ~= 'punkt' and args.width == nil and 2 or tonumber(args.width),
		["stroke-opacity"] = args.contour ~= 'punkt' and args.opacity == nil and 1 or tonumber(args.opacity),
		["fill"] = args.contour == nil and args.fill_color == nil and '#555555' or args.fill_color,
		["fill-opacity"] = args.contour == nil and args.fill_opacity == nil and 0.3 or tonumber(args.fill_opacity),
		['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
		['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
	}
	
	local service = "geoshape"
	if args.contour == 'joon' then
		service = "geoline"
	elseif args.contour == 'punkt' then
		service = "geopoint"
		properties["marker-color"] = args.color == nil and '#555555' or args.color
		properties["marker-size"] = args.size == nil and 'medium' or args.size
		properties["marker-symbol"] = args.symbol == nil and '' or args.symbol
	end
	
	local geojson = {
		type = "ExternalData",
		service = service,
		query = query,
		properties = properties,
	}
  return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.osm(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	local qid
	if args[1] == nil then
		qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	else
		qid = args[1]
	end
	
	local properties = {
		["stroke"] = args.color == nil and '#555555' or args.color,
		["stroke-width"] = args.width == nil and 2 or tonumber(args.width),
		["stroke-opacity"] = args.opacity == nil and 1 or tonumber(args.opacity),
		["fill"] = args.contour == nil and args.fill_color == nil and '#555555' or args.fill_color,
		["fill-opacity"] = args.contour == nil and args.fill_opacity == nil and 0.3 or tonumber(args.fill_opacity),
		['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
		['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
	}
	
	local service = "geoshape"
	if args.contour == 'joon' then
		service = "geoline"
	end
	
	local geojson = {
		type = "ExternalData",
		service = service,
		ids = qid,
		properties = properties,
	}
  return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.commons(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	if args[1] == nil then
		return
	end
	
	local page_name = args[1]
	if mw.ustring.find(page_name, "Data:", 1, true) == 1 then
		page_name = string.sub(page_name, 6)
	end
	if mw.ustring.find(page_name, ".map", -4, true) == nil then
		page_name = page_name .. '.map'
	end
	
	local geojson = {
		type = "ExternalData",
		service = "page",
		title = page_name
	}
  return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.wikidata(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	local qid, longitude, latitude
	
	local properties = {
		['marker-color'] = args.color == nil and '#555555' or args.color,
		['marker-size'] = args.size == nil and 'medium' or args.size,
		['marker-symbol'] = args.symbol == nil and '' or args.symbol,
		['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
		['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
	}
	
	if args[1] == nil then
		qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
	else
		qid = args[1]
	end
	
	local entity = mw.wikibase.getEntity( qid )
	local statements = entity:getBestStatements('P625')
	if (statements[1] and statements[1].mainsnak.snaktype == 'value') then
		longitude = statements[1].mainsnak.datavalue.value.longitude
		latitude = statements[1].mainsnak.datavalue.value.latitude
	end	
	if longitude == nil then
		error('Vikiandmetes puuduvad koordinaadid')
	end
	geojson = {
		type = "Feature",
		geometry = {
			type = "Point",
			coordinates = {
				longitude, 
				latitude
			}
		},
		properties = properties
	}
	
	return mw.text.jsonEncode(geojson) .. ','
end

function p.tag(frame)
	local args = normalise(frame:getParent().args)
	
	-- Choose the tagname
	local tagname = 'mapframe'
	if args.lien ~= nil then
		tagname = 'maplink'
	end

	-- Manage the basics tag params
	local tagArgs = {
		zoom = tonumber(args.zoom),
		height = args.height == nil and 420 or tonumber(args.height),
		width = args.width == nil and 420 or tonumber(args.width),
		align = args.align == nil and 'right' or args.align,
		text = args.text,
	}
	
	if args.max_lat ~= nil and args.max_long ~= nil and args.min_lat ~= nil and args.min_long ~= nil then
		--date line
		if tonumber(args.max_long) < tonumber(args.min_long) and tonumber(args.max_long) < 0 and tonumber(args.min_long) > 0 then
			args.max_long = 360 + tonumber(args.max_long)
		end
		
		local long_diff = tonumber(args.max_long) - tonumber(args.min_long)
		local lat_diff = tonumber(args.max_lat) - tonumber(args.min_lat)
		
		local max_diff = long_diff > lat_diff and long_diff or lat_diff
		if max_diff < 0.21 then
			tagArgs.zoom = 11
		elseif max_diff < 0.36 then
			tagArgs.zoom = 10
		elseif max_diff < 0.73 then
			tagArgs.zoom = 9
		elseif max_diff < 1.37 then
			tagArgs.zoom = 8
		elseif max_diff < 3.7 then
			tagArgs.zoom = 7
		elseif max_diff < 7 then
			tagArgs.zoom = 6
		elseif max_diff < 13 then
			tagArgs.zoom = 5
		elseif max_diff < 24 then
			tagArgs.zoom = 4
		elseif max_diff < 48 then
			tagArgs.zoom = 3
		elseif max_diff < 80 then
			tagArgs.zoom = 2
		elseif max_diff < 170 then
			tagArgs.zoom = 1
		else
			tagArgs.zoom = 0
		end			
		tagArgs.latitude = tonumber(args.min_lat) + (tonumber(args.max_lat) - tonumber(args.min_lat)) / 2
		tagArgs.longitude = tonumber(args.min_long) + (tonumber(args.max_long) - tonumber(args.min_long)) / 2

		--portrait view with max_height		
		if args.max_height ~= nil then
		local ratio = math.rad(lat_diff) / (math.rad(long_diff) / (1 / math.cos(math.rad(tagArgs.latitude))))
			if ratio < 0.7 then
				tagArgs.height = 200
			elseif ratio < 1 then
				tagArgs.height = 250
			elseif ratio < 1.2 then
				tagArgs.height = 300
			else
				tagArgs.height = tonumber(args.max_height)
			end
		end
		
		--date line
		if tonumber(tagArgs.longitude) > 180 then
			tagArgs.longitude = tonumber(tagArgs.longitude) - 360
		end		
	elseif args[1] ~= nil and (args.latitude ~= nil or args.longitude ~= nil) then
		error('La ou les valeurs de longitude et/ou de latitude ont été fournis via deux syntaxe différentes. Consultez la documentation du [[Modèle:Carte interactive]] pour obtenir une syntaxe correcte')
	elseif args.latitude ~= nil and args.longitude ~= nil then
		tagArgs.latitude = coord.dms2dec_convert(args.latitude, 'latitude')
		tagArgs.longitude = coord.dms2dec_convert(args.longitude, 'longitude')
	elseif args[1] ~= nil and args[2] ~= nil then
		tagArgs.latitude = coord.dms2dec_convert(args[1], 'latitude')
		tagArgs.longitude = coord.dms2dec_convert(args[2], 'longitude')
	end
	
	if args.frameless then
		tagArgs.frameless = ''
	end
	
	-- Manage the basics GeoJSON params
	local geojson = {}
	
	if args.commons ~= nil then
		geojson[#geojson+1] = {
			type = "ExternalData",
			service = "page",
			title = args.commons,
		}
	end
	
	if args.marker ~= nil then
		geojson[#geojson+1] = {
			type = "Feature",
			geometry = {
				type = "Point",
				coordinates = {
					tagArgs.longitude, 
					tagArgs.latitude
				}
			},
			properties = {
				['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
				['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
			}
		}
	end
	
	if args.osm ~= nil then
		local qid
		if args.osm == 'jah' then
			qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
		else
			qid = args.osm
		end
		
		local service = "geoshape"
		if args.contour == 'joon' then
			service = "geoline"
		end
		
		geojson[#geojson+1] = {
			type = "ExternalData",
			service = service,
			ids = qid,
			properties = {
				['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
				['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
			}
		}
	end
	
	if args.wikidata ~= nil then
		local qid, longitude, latitude
		if args.wikidata == 'jah' then
			qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
		else
			qid = args.wikidata
		end
		local entity = mw.wikibase.getEntity( qid )
		local statements = entity:getBestStatements('P625')
		if (statements[1] and statements[1].mainsnak.snaktype == 'value') then
			longitude = statements[1].mainsnak.datavalue.value.longitude
			latitude = statements[1].mainsnak.datavalue.value.latitude
		end		
		if longitude == nil then
			error('Vikiandmetes puuduvad koordinaadid')
		end
		geojson[#geojson+1] = {
			type = "Feature",
			geometry = {
				type = "Point",
				coordinates = {
					longitude, 
					latitude
				}
			},
			properties = {
				['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
				['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
			}
		}
	end
	
	if args.query ~= nil then
		local service = "geoshape"
		if args.contour == 'joon' then
			service = "geoline"
		elseif args.contour == 'punkt' then
			service = "geopoint"
		end
		
		geojson[#geojson+1] = {
			type = "ExternalData",
			service = service,
			query = args.query,
			properties = {
				['title'] = args.title == nil and '' or args.title,
				['description'] = args.description == nil and '' or args.description,
			}
		}
	end
	
	--Manage external GeoJSON datas included through models
	if args.objektid ~= nil then
		geojson[#geojson+1] = {
			type = "FeatureCollection",
			features = decodeJsonList(args.objektid)
		}
	end
	
	if args.externes ~= nil then
		local externes = decodeJsonList(args.externes)
		for k, externe in pairs(externes) do
			geojson[#geojson+1] = externe
		end
	end
	
	if next(geojson) == nil and tagArgs.latitude == nil then
		error('Kaardil pole punkte, jooni ega pindu, mille järgi kuvatav kaardiala määrata. Ette pole antud ka keskpunkti koordinaati. Loe malli kasutamise kohta lehelt [[Mall:Kaart]]')
	end
	
	return frame:extensionTag(tagname, mw.text.jsonEncode(geojson), tagArgs)
end

return p