Mine sisu juurde

Molaarne kontsentratsioon

Allikas: Vikipeedia

Molaarne kontsentratsioon ehk molaarsus iseloomustab lahuse kontsentratsiooni ning näitab, mitu mooli ainet on lahustatud 1 liitris lahuses. Kui ainet on lahustatud 1 kg lahustis, siis räägitakse molaalsest kontsentratsioonist.

Molaarse kontsentratsiooni mõõtühik on: 1 M = 1 mol/l --> ühe molaarne lahus ehk üks mool ainet/ühes liitris lahuses

Molaarse kontsentratsiooni leidmine: ,

kus c = lahuse molaarne kontsentratsioon [M -molaarne]

  • n = aine moolide arv [mol]
  • V = lahuse ruumala [l – liiter]

250 cm3 lahuses sisaldub 8g naatriumhüdroksiidi. Leiame naatriumhüdroksiidi moolide arvu 250 cm3 = 0,25 dm3 lahuses. Naatriumhüdroksiidi molaarmass: M(NaOH) = 40,0g/mol;

Seega 0,2 mol NaOH sisaldub 0,25 dm3 lahuses.

Leiame lahuse molaarse kontsentratsiooni ehk NaOH moolide arvu 1 dm3 lahuses:

c = 0,8 M ehk lahus on 0,8-molaarne.