Mitteformaalne õppimine

Allikas: Vikipeedia

Mitteformaalne õppimine (inglise keeles non-formal learning) on õppimine, mis toimub tegevuse käigus, mida väliste tunnuste põhjal ei saa pidada õppimiseks.

Mitteformaalsel õppimisel on tavaliselt:

  1. õppija enese seatud eesmärk. Mitteformaalne õppimine toimub õppija enese poolt seatud eesmärgi nimel. Isegi juhul, kui õpetus on algselt käivitatud õpetuse pakkuja poolt, puudub mitteformaalsel õppimisel õpetuse pakkuja poolt kindlaks määratud õppekava.
  2. sõltumatus õppimise ajast ja kohast. Mitteformaalne õppimine võib toimuda mistahes ajal ja mistahes kohas ning tihti väljaspool kooli.
  3. õppimise organiseerimise ja meetodite paindlikkus. Mitteformaalne õppimine võib toimuda formaalse õppimise alternatiivi või täiendusena. See sobib igas vanuses inimesele. See võib olla lühikese kestuse ja madala intensiivsusega ning selle vormideks võivad olla näiteks iseseisev töö, lühikursused, töötoad, seminarid jne. Mitteformaalne õppimine võib anda kvalifikatsiooni, mida formaalsed haridusasutused ei anna.

Mitteformaalne õppimine on formaalse ja informaalse õppimise vahevorm. Õppimise kolme vormi - informaalset, mitteformaalset ja formaalset - vaadeldakse tihti kontiinumina, milles on keeruline tõmmata täpset piiri, millal lõpeb üks või algab teine. Õppimise edukus sõltub sellest, kuidas neid vorme omavahel integreerida ja leida parimad vahendid, et tagada ühtaegu nii individuaalne kui ka ühiskondlik areng. Mitteformaalne õppimine on pigem korraldatud ja sellel võivad olla õpieesmärgid. Mitteformaalse õppimise erinevuseks formaalse õppimisega võrreldes on see, et mitteformaalne õppimine toimub õppija enda algatusel muude tegevuste kõrval ning ei sõltu sellest, kas neil tegevustel on õpieesmärgid või mitte. Mitteformaalse õppimise eeliseks formaalse õppimisega võrreldes on selle paindlikkus ning informaalse õppimisega võrreldes selle eesmärgipärasus.

Kontiinum
informaalne õppimine <-> mitteformaalne õppimine <-> formaalne õppimine
varjatud teadmusbaas (Tacit Knowledge Base) <-> avalik teadmusbaas (Explicit Knowledge Base)
dokumenteerimata (Non Documented) <-> dokumenteeritud (Documented)
struktureerimata (Unstructured) <-> struktureeritud (Structured)
juhuslik (Accidental) <-> tahtlik (Intentional)
induktiivne (Inductive) <-> deduktiivne (Deductive)
aktiivne (Active) <-> passiivne (Passive)
sisemine (Intrinsic) <-> välimine (Extrinsic)
spontaanne (Spontaneous) <-> planeeritud (Planned)
enesehindamine (Self-Evaluation) <-> väline hindamine (Etero Evaluation)
formaliseerimata pädevuse tunnustamise süsteem (Not Formalised Recognition and Credit Transfer System) <-> formaliseeritud pädevuse tunnustamise süsteem (Agreed Recognition System and Credit Transfer)

Elukestev õpe loetakse mõnes riigis mitteformaalseks õppimiseks.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]