Mitmus

Allikas: Vikipeedia

Mitmus ehk pluural on arvukategooria liige, mis eristab kaht või enamat asja vastandatuna ühele (nt naised, lauad, vihikud). Mitmusele vastandub ainsus ehk singular.

Mitmuse väljendamiseks on eesti keeles põhiliselt kaks võimalust: de-mitmus (nt isa/de/l) ja vokaalmitmus. Vokaalmitmus jaguneb veel omakorda i-tunnuseliseks (nt aasta/i/s) ja tüvemitmuseks (nt õnnelike/s).

Lisaks de-mitmusele ja vokaalmitmusele võib mitmus väljenduda ka koos osastava käände tunnusega sid (nt pesa/sid).