Mine sisu juurde

Ministrite nõukogu

Allikas: Vikipeedia

Ministrite nõukogu ehk valitsus on kõrgeim täidesaatev võimuorgan.

Ministrite nõukogu ülesanne on ministeeriumide ja muude keskasutuste tööd suunata ja kooskõlastada. Tavaliselt koosneb ministrite nõukogu peaministrist (NSV Liidu ministrite nõukogu esimehest), tema asetäitjaist, ministreist ja tähtsamate keskasutuste juhatajaist.

Ministrite nõukogu moodustas parlament või riigipea: NSV Liidus NSV Liidu Ülemnõukogu, NSV Liidu liiduvabariikides ja autonoomseis vabariikides oma ülemnõukogu.

1946. aastani nimetati NSV Liidus ministrite nõukogu Rahvakomissaride Nõukoguks.