Meyendorff'i Perekonna Asutus

Allikas: Vikipeedia

Meyendorff'i Perekonna Asutus oli Eesti sihtasutus, mille eesmärk oli toetust anda Meyendorffi perekonna konventi kuuluvatele ja puudust kannatavatele liikmetele ning nenda lastele. Asutuse põhikiri kinnitati Vabariigi Valitsuse otsusega 27. jaanuarist 1937 ja avaldati Riigi Teataja Lisas (RTL 1937, 24).

Asutus oli Eestimaa Ülemmaakohtu poolt 5. juulil 1888 kinnitatud Vabahärrade Meyendorffide perekonna asutuse (Freiherrlich Meyendorffsche Familienstiftung) õigusjärglane.

Perekonna konvent koosnes Meyendorffide perekonna kõigist õigusvõimelistest mees- ja naissoost liikmetest, ja meessoost perekonna konvendi liikmete abikaasadest. Kui naissoost konvendi liige kaotas abiellumise, lahutamise või muul teel Meyendorffi perekonnanime, astus ta automaatselt konvendist välja.

5. märtsil 1935 oli asutuse alusvara väärtuseks 647 krooni 86 senti, sealhulgas Eesti Maakrediitseltsi pantkirjad, Ohtu mõisa peale ingrosseeritud obligatsioonid, 1916. aasta raudtee laen, lahtine arve Eesti Maakrediitseltsis ja kassa.