Mall:Riik

Allikas: Vikipeedia
Malli dokumentatsioon

Kasutamine[muuda lähteteksti]

{{Riik
| riiginimi = 
| omastav = 
| nimi1_keel =  | nimi1 =  | nimi1_latin = 
| nimi2_keel =  | nimi2 =  | nimi2_latin = 
| nimi3_keel =  | nimi3 =  | nimi3_latin = 
| nimi4_keel =  | nimi4 =  | nimi4_latin = 
| nimi5_keel =  | nimi5 =  | nimi5_latin = 
| mis_lipp = 
| mis_vapp = 
| vapi_laius = 
| vapp = 
| asendikaart = 
| deviis = 
| riigikeel = 
| ametlik_keel = 
| pealinn = 
| riigipea_ametinimi2 = 
| riigipea_nimi2 = 
| riigipea_ametinimi = 
| riigipea_nimi = 
| valitsusjuhi_ametinimi = 
| valitsusjuhi_nimi = 
| pindala = 
| pindala_viide = 
| rahvaarv = 
| rahvaarv_seis =
| rahvaarv_viide = 
| iseseisvus = 
| valuuta = 
| ajavöönd = 
| hümn = 
| usund = 
| tippdomeen = 
| telefonikood = 
| riigikord = 
| SKT = 
| SKT_elaniku_kohta = 
| rok-i_kood = 
| märkused = 
}}

Rahvastikutihedus [muuda lähteteksti]

Mall arvutab rahvastikutiheduse ja näitab seda rahvaarvu järel, kui pindala ja rahvaarv on sobivas vormingus: arvudes pole tühikuid ja vastava parameetri väärtus ei sisalda lisaks arvule viidet ega muud märkust (näiteks 203091, mitte 203 091 (2002)). Mall vormindab artiklis kuvatavad arvuväärtused sobivale kujule.

Kui sisestatud pindala ja rahvaarv on lahknevate alade kohta, siis saab rahvastikutiheduse arvutamata jätmiseks sisestada parameetri "rahvastikutihedus" väärtuseks "ei".

Lipp[muuda lähteteksti]

Lipukujutise failinimi, mida selles mallis kasutatakse, on iga riigi jaoks eraldi alamleheküljel. Näiteks Malta lipp on leheküljel Mall:Riigi andmed Malta.

Malliandmed[muuda lähteteksti]

Infokast kasutamiseks riigiartiklites.

Malli parameetrid[Muuda malliandmeid]

Selle malli juures eelistatakse parameetrite vormistamist plokina.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
riiginimiriiginimi

Riigi ametliku nime tõlge eesti keelde.

Teadmatavalikuline
nimi1nimi1

Nimi riigi ametlikus keeles.

Teadmatavalikuline
nimi1_keelnimi1_keel

Võõrkeelse ametliku nime keel, näiteks "soome".

Teadmatavalikuline
nimi1_latinnimi1_latin

Riigi ametlikus keeles nime latinisatsioon.

Teadmatavalikuline
nimi2nimi2

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi2_keelnimi2_keel

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi2_latinnimi2_latin

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi3nimi3

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi3_keelnimi3_keel

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi3_latinnimi3_latin

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi4nimi4

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi4_keelnimi4_keel

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
nimi4_latinnimi4_latin

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
omakeelsed_nimedomakeelsed_nimed

Vabas vormis nimede loetelu parameetrite "nimi1"..."nimi4" asemel, kui nimesid on rohkem.

Teadmatavalikuline
omastavomastav

Riigi lühinimi omastavas käändes.

Teadmatavalikuline
mis_lippmis_lipp

Vaikimisi "lipp", vajadusel sisesta selle asemele näiteks "riigilipp" või "rahvuslipp".

Teadmatavalikuline
vappvapp

Failinimi.

Failvalikuline
vapi_laiusvapi_laius

Võib jätta üldjuhul täitmata. Vaikimisi "100x125px".

Teadmatavalikuline
mis_vappmis_vapp

Vaikimisi "vapp", vajadusel sisesta selle asemele näiteks "suur vapp" või "väike vapp".

Teadmatavalikuline
asendikaartasendikaart

Failinimi.

Failvalikuline
deviisdeviis

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
hümnhümn

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
pealinnpealinn

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
pindalapindala

Vaikimisi väärtus Wikidatast. Sisesta ainult arv ilma tühikuteta. Viide lisa vajadusel väljale "pindala_viide".

Teadmatavalikuline
pindala_viidepindala_viide

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
riigikeelriigikeel riigikeeled

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
ametlik_keelametlik_keel

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rahvaarvrahvaarv

Vaikimisi väärtus Wikidatast. Sisesta ainult arv ilma tühikuteta. Aasta või kuupäev lisa väljale "rahvaarv_seis" ja viide väljale "rahvaarv_viide".

Teadmatavalikuline
rahvaarv_seisrahvaarv_seis

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rahvaarv_viiderahvaarv_viide

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
rok-i_koodrok-i_kood

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
telefonikoodtelefonikood

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
märkusedmärkused

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
riigikordriigikord

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
riigipea_ametinimi2riigipea_ametinimi2

Täiendav väli teise valitseja äratoomiseks. Näiteks "Kuningas", et tuua ära Suurbritannia monarh lisaks kindralkubernerile.

Teadmatavalikuline
riigipea_nimi2riigipea_nimi2

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
riigipea_ametinimiriigipea_ametinimi

Näiteks "kuningas", "president", "emiir".

Teadmatavalikuline
riigipea_nimiriigipea_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
valitsusjuhi_ametinimivalitsusjuhi_ametinimi

Näiteks "kantsler", "peaminister".

Teadmatavalikuline
valitsusjuhi_nimivalitsusjuhi_nimi

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
iseseisvusiseseisvus

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
SKTSKT

Väärtus vaikimisi Wikidatast.

Teadmatavalikuline
SKT_elaniku_kohtaSKT_elaniku_kohta

Väärtus vaikimisi Wikidatast.

Teadmatavalikuline
valuutavaluuta

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
usundusund

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
ajavööndajavöönd

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
üladomeenüladomeen tippdomeen

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline

Vaata ka[muuda lähteteksti]