Maanaine

Allikas: Vikipeedia

Maanaine oli Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi kodumajanduse ajakiri, mis ilmus aastatel 1940–1941 ajakirja Taluperenaine järglasena. Ajakiri ilmus kord kuus. Ajakirjaga olid kaasas lõikelehed.

Ajakirja vastutav toimetaja oli Veera Kõpp, tegevtoimetaja Kai Lukk, käsitööosa toimetaja Helme Toomaste. Toimetus asus 1940. aastal Tartus Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi ruumides Peeter Põllu 5. Üks number maksis 1940. aastal 1 rubla ehk 80 senti.

1941. aasta jaanuarinumbri esikaas on punane ja päismikus on määratlus "ühiskondlik, poliitiline ja kirjandus-kultuuriline ajakiri"; numbri väljaandja oli EK(b)P KK. Vastutava toimetaja kohusetäitja oli siis Ellinor Rängel. Üksiknumber maksis 75 kopikat.

1941. aasta juuninumber oli Eesti NSV vapiga. Maanaise toimetus asus siis Tartus Ülikooli tn 9-2. Tegevtoimetaja kohusetäitja oli siis Helene Kenn. Üksiknumber maksis 1 rubla.