Lotka-Volterra mudel

Allikas: Vikipeedia

Lotka-Volterra mudel on ökoloogias kiskja ja saaklooma vastastikku sõltuvat populatsioonidünaamikat kirjeldav matemaatiline mudel.

Mudeli töötasid välja (sõltumatult) Alfred Lotka ja Vito Volterra.

Tavaliselt esitatakse see mudel kahest võrrandist koosneva diferentsiaalvõrrandite süsteemina:

\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta x y
\frac{dy}{dt} = \delta x y - \gamma y

kus

Mudel võimaldab kirjeldada kiskja ja saaklooma püsivat kooseksisteerimist, kusjuures mõlema arvukus on võnkuv, teineteise suhtes faasinihkega.