Loodushoid ja Turism

Allikas: Vikipeedia

Loodushoid ja Turism oli ajakiri, mida andis välja Loodushoiu- ja Turismi-instituut.

Ajakiri ilmus aastatel 1939–1940 kuus korda aastas.

Ajakirja peatoimetaja oli Peeter Päts, vastutav ja tegevtoimetaja Gustav Vilbaste.