Linnavõrk

Allikas: Vikipeedia

Linnavõrk (MANmetropolitan area network) on arvutivõrk, mis ühendab telekommunikatsiooniseadmeid suuremal geograafilisel alal kui kohtvõrk (LAN), aga väiksemal kui laivõrk (WAN). Tihtipeale ühendab linnavõrk mitut kohtvõrku ja selleks kasutatakse ka suurema andmeedastusvõimsusega sidekanaleid (magistraalliiniga) nagu valguskaabel.

Tihti ühendab linnavõrk seadmeid ühes linnas või näiteks ülikoolilinnakus.