Lõhe (geoloogia)

Allikas: Vikipeedia
Lõheline Kesk-Ordoviitsiumi lubjakivi Osmussaare looderannas.

Lõhe on rike kivimeis, kus kaks kivimkeha on teineteisest eemaldunud.

Erinevalt murrangust ei ole lõhe puhul tegemist kivimkehade nihkumisega üksteise suhtes ehk liikumine on lõhepinna suhtes mitteparalleelne.

Tihti moodustuvad lõhedes seal ringlevatest vedelikest ning fluididest mineraalide väljakristalliseerumise teel lõhetäited, mis koosnevad sageli hästi väljakujunenud morfoloogiaga kristallidest, mistõttu pakuvad nad huvi gemmoloogidele ning mineraalide kollektsioneerijatele.

Mõnikord võivad lõhetäited pakkuda huvi ka maavarade esinemispaigana.