Kuubi duplikatsioon

Allikas: Vikipeedia

Kuubi duplikatsioon (kahekordistamine) ehk Delose ülesanne on geomeetriline probleemülesanne, mis seisneb sellise kuubi konstrueerimises, mille ruumala oleks kaks korda suurem etteantud kuubi ruumalast.

See on üks kolmest kuulsast geomeetriaprobleemist, mida ei saa lahendada joonlaua ja sirkliga. Kuubi duplikatsiooni probleemi tunti juba Vana-Egiptuses, -Kreekas ja -Indias.

Kui etteantud kuubi serva pikkus on a ja ruumala V, siis V= a3. Eelmisest kaks korda suurema ruumalaga (2V) kuubi serva pikkus on .