Kutsetunnistus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab kutset omava isiku vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele.

Kutse andmine on protsess, mille käigus kutset andev organ, kutsekomisjon, hindab kutset taotleva isiku oskuste ja teadmiste vastavust kutsestandardis toodud nõuetele. Positiivse tulemuse korral väljastatakse kutsetunnistus.