Kutsestandard

Allikas: Vikipeedia

Kutsestandard on kutsenõukogu kinnitatud dokument, milles kirjeldatakse konkreetset tööd ja selle tegemiseks vajalikke oskusi-teadmisi konkreetsel kutsetasemel. Kutsestandardid on kutsetunnistuste kõrval kutsete süsteemis üheks peamiseks väljundiks.